Slovenski biografski leksikon

Robnik Ivan, ljudski vzgojitelj, r. kmečkim staršem 13. avg. 1877 na Smolniku pri Rušah, u. 4. marca 1948 Mrbu. Po osnovni šoli v Rušah je končal v Mrbu 1. razred gimn. (1891/2) in pripravnico na učiteljišču (1892/3), zaradi smrti staršev nadaljeval šolanje brezplačno v zavodu Institut der Marienbrüder v Gradcu, čez dve in pol leta pa pobegnil in obiskoval nato 3. in 4. razr. učiteljišča v Mrbu (mat. 1898). Služboval je kot učitelj pri Križu na Kozjaku (do 1910), kot nadučitelj pri Juriju ob Pesnici, 1925 bil premeščen v Mrb in do upokojitve 1936 zaposlen kot učitelj za rokotvorni pouk na učiteljišču. Po 1945 zopet reaktiviran, je pomagal obnoviti šolo in pouk pri Juriju ob Pesnici, nato učil v Mrbu na delovodski šoli in bil upravnik Dijaškega doma do ponovne upokojitve 1946. Med dolgoletnim službovanjem na narodnostni meji se je intenzivno udejstvoval v narodnoobrambnem delu, bil med pionirji slov. planinstva na Kozjaku, pomagal pri gradnji šol DCM na severni meji (Trije kralji, Gradišče), posebno pa se trudil, da bi se izboljšale gospodarske razmere obmejnega prebivalstva in se zajezilo prodiranje nem. kapitala. Z ljudstvom je imel živ stik in bil splošno priljubljen, tako po svoji družabnosti in uslužnosti, kakor še posebej po smislu za praktična, zlasti tehnična vprašanja: pomagal je kmetom pri gradnji turbin, žag in mlinov, meril parcele, trasiral ceste, ob najrazličnejših potrebah bil na voljo s svetom in z dletom. Prosvetno delo je gojil v napredni smeri, na ljudskih odrih se udejstvoval kot režiser in inscenator ter sam igral, za Zvezo kulturnih društev izdelal model zložljivega odra (prim. Prosv. glasnik 1928, 30). Nekaj malega je tudi pisal: o rokotvornem pouku (P 1930/1, 120, 245 in 1931/2, 25), podeželskih odrih (Prosv. glasnik 1928, 6), razen tega humoristične in satirične sestavke v pohorskem narečju (kot »Pohorski Tijek«), večinoma priložnostnega značaja, v raznih časnikih in publikacijah, n. pr. v spominskem spisu SPD, podružnica Ruše, 1937, 69. — Prim.: VMrb 1948, št. 22; J. Teržan, Odmevi s Kozjaka 1954, 45. Gr.

Glazer, Janko: Robnik, Ivan (1877–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi512255/#slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine