Slovenski biografski leksikon

Roblek Franc, narodni gospodar, politik in hmeljar, r. v Žalcu 28. jun. 1865, u. 22. marca 1935 v Celju, pok. v Žalcu. Za očetom Francem je prevzel R. kmečko posestvo in trško gostilno. L. 1887 je bil tajnik in blagajnik Dirkalnega društva, ki je na žalski gmajni ob Savinji prirejalo konjske dirke in skrbelo za dvig konjereje. Pod R-ovim vodstvom so 1902 zgradili hmeljarno; še povečana 1926 in 1927 je bila središče hmeljske kupčije. L. 1907 je postal R. predsednik KD, 1907–11 bil državni poslanec, izvoljen na narodno-napredni listi. V Žalcu je 1911 ustanovil Hmeljarsko društvo za Sjo, mu bil leto za letom predsednik; na njegovo pobudo so i. l. zgradili v Žalcu novo osnovno šolo (sedaj osemletka) in zadrugo Elektrarna ter uvedli v trgu električno razsvetljavo; 15. jul. ga je žalski obč. odbor izvolil za častnega občana. V letih 1916–21 je bil R. župan žalski, po njegovem prizadevanju so po prvi svetov. vojni zgradili cesto Solčava—Logarska dolina. Bil je tudi delaven član Planinskega društva, vnet lovec in zaradi nesebičnosti zelo priljubljen. — Prim.: R. Vrečer, Savinjska dolina, 1930, 199, 214–6; F. Kocbek, Savinjske Alpe, 111; Hmeljarski vestnik 1935, št. 4 (slika); 1937, št. 3; J 1935, št. 69 (s sliko); L 1935, 147; Slov hmeljar 1935, št. 6; KCM 1936, 81. Ožn.

Orožen, Janko: Roblek, Franc (1865–1935). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi511890/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine