Slovenski biografski leksikon

Rihar Jože, inženir agronomije, čebelarski strokovnjak, r. kmečkim staršem 17. apr. 1914 v Gabrju pri Lj., živi v Lj. Po osn. šoli na Dobrovi je študiral na klas. gimn. v Lj. (matura 1934), nato na agronomsko-gozdarski fakulteti Bgd–Zemun, kjer je diplomiral 1939 s študijo Čebelarstvo v lj. rajonu, ki je bilo sploh 1. diplomsko delo iz čebelarske stroke na jsl univerzah. Služboval je kot agronom v Novem mestu (1939–43), pri Kmetijski zbornici v Lj., okrožnem odboru Celje (1945), okraju Lj. (1946), ministrstvu za kmetijstvo LRS, oblastnem odboru v Mrbu, kmetijskem znanstvenem zavodu (1951/2), Zadružni zvezi v Črnomlju in na Inštitutu za čebelarstvo. Od 1952 je honorarni predavatelj na fakulteti za agronom., gozdarstvo in veterinarstvo za stroko čebelarstvo, od 1954 pa je nastavljen v Kmetijskem inštitutu v Lj., kjer vodi raziskovalni laboratorij in poskusni čebelnjak. – R-jevo raziskovalno delo obsega naslednja področja: morfologija domače čebele (A. M. carnica Pollm.), kontrola produktivnosti lokalnih čebelnih tipov, medenje gozdnih konifer (v zvezi s prognostično službo), razni sistemi čebelarjenja ter biološka in terapevtska zdravljenja nosemavosti in pršičavosti čebel. Prehodni rezultati raziskav nekaterih od tém so objavljeni v rednih publikacijah Kmetijskega inštituta Sje od leta 1955 dalje. Kot stalni sodelavec Centra za dokumentacijo inozemske literature v Bgdu je v letih 1949–54 prispeval za Zeleni bilten nad 100 prikazov strokovnih objav v Pčelovodstvu, Schweizerische Bienen–Zg, Bee World in Modern Beekeeping. S predavanji in referati, izdajanjem knjig (Bolezni in škodljivci čebel, Lj. 1953; Praktično čebelarjenje, Lj. 1956), priobčevanjem člankov, poročil in ocen v dnevnikih in strokovnih glasilih, kakor so n. pr. SČ, Kmečka žena, KG, Za naprednejše kmetijstvo, Orač, SocK, SVV, Proteus, PČZ, Napredno pčelarstvo, Pčelarstvo, pa tudi z delom v republ., zveznih in mednarodnih strokovnih organizacijah opozarja na vse tiste probleme, ki zadevajo čebelarstvo kot posebno panogo kmetijstva. Sign. in šifre: Joško, RJ, ing. RJ, ar. — Prim.: Ko je ko, 606–7. *

Uredništvo: Rihar, Jože (1914–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi508042/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine