Slovenski biografski leksikon

Rigler Franc, veterinar, r. 15. jun. 1907 v Babnem Polju pri Starem trgu v delavsko-kmečki družini, živi v Lj. Po osn. šoli v Starem trgu in gimn. v Lj. (matura 1928) je študiral veterin. fakulteto univerze v Zgbu (1928–31) in veterinarsko visoko šolo v Brnu (1931–3), diplomiral je v Zgbu 1933 in tam doktoriral 1948 na osnovi disertacije O rastlinskih antibiotikih (v izvlečku obj. v ZstV 1949). Služboval je kot okrajni veterinar 1933–7 v Kučevu (Srbija), kot asistent Veterinarskega bakteriološkega zavoda v Lj. (1937–43), se priključil NOB, od 1945 dela na Veterinarskem znanstvenem zavodu Sje, kjer je znanstveni sodelavec. Njegovo raziskovalno področje obsega proučevanje bakterioloških in tehnoloških procesov v mesnih izdelkih, katerega rezultate objavlja v Biltenu Vetseruma (Bgd 1947), Veterinarskem glasniku (Bgd 1949, 1952, 1954, 1956 sl.), Zborn. I. veterinarskega kongresa (Zgb 1954), publikaciji Proceedings I. inter. symposium of veterinary food hygiene (Utrecht 1956), Veterinarskem arhivu (Zgb 1957) in Zborniku veterinarskega znanstvenega zavoda (Lj. 1957). *

Uredništvo: Rigler, Franc (1907–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi507238/#slovenski-biografski-leksikon (20. september 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine