Slovenski biografski leksikon

Ribič Josip Viktor, pravnik, publicist, r. 16. febr. 1846 v Šetarovi pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, u. 5. marca 1874 v Mrbu. Šolal se je (jesen 1857 do konca 1. poll. 1862) na mrb gimn., nato v Gradcu. Tu je študiral in končal pravo (prom. 1870), ki ga je en sem. poslušal tudi v Leipzigu. Po opravljeni vojaščini je služboval eno leto na mrb sodišču, nato je bil v Mrbu odvetniški pripravnik. Njegovo zaradi zgodnje smrti sicer maloštevilno publicistično delo dokazuje, da je bil razgledan, duhovno živahen in narodno zaveden. Že 1870 je v SN napisal listek Loterija in loterijska posojila (št. 64) ter Strikes (štrajk) (št. 43 in 44): prvi ob neki nem. brošuri govori o škodljivosti gospodarskega liberalizma, drugi pa ugotavlja množeče se pojave delavskih stavk, ki jih delno zagovarja in ob njih opozarja na zaostrujoče se socialno vprašanje. Iz svetovne polit. zgodovine ima 1872 v SN listke: Nikolo Machiavelli, s širšo podobo italij. preteklosti (št. 45 in 46); Junius in njegova pisma, iz angleške zgodovine konec 18. stol. (št. 34); po ruskem pa je posnet članek o začetku ruskega pomorstva, Petru Vel. in njegovi graditvi moderne države (št. 100). Že na gimn. se je kot učenec prof. V. Lipeža zanimal za stenografijo ter po prihodu v Gradec postal član tirolskega stenograf. društva. Zato je mogel pisati o stenografiji v SN (1872, št. 32 in 33). Josip Jurčič je ponatisnil njegova listka Nikolo Machiavelli (Listki I, 1872, 67–78) in Tesnopis ali stenografija (ib., 1–15). J. Pajk je iz zapuščine priobčil njegove Črtice iz mojega vojaškega življenja (Zora 1874, 289–92, 309–13). Ko je cesarjeva odredba (29. jul. 1870) dopustila na graški prav. fakulteti nekatera slov. predavanja, je R. tja kompetiral, a brez uspeha, ker so zahtevali habilitirane profesorje; brez njih bi bili dovoljeni le slov. praktični kolegiji. To prikrito odklonilno stališče je zavrlo slovenščino na pravni fakulteti, tudi R. se je umaknil. — Prim.: SN 1871, št. 6 in 46; SN 1874, št. 58; J. Pajk, Zora 1874, 262–4; Glaser IV, 369; Vseučiliški zbornik 1902, 67; Zgod. slov. univ. do 1929, 78. Smj.

Smolej, Viktor: Ribič, Josip Viktor (1846–1874). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi505616/#slovenski-biografski-leksikon (25. september 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine