Slovenski biografski leksikon

Ribič Ivan, književnik in filmski scenarist, r. 23. jan. 1920 v Lj. opernima pevcema Avgustu in Ivanki r. Rožmanc (gl. članek), živi na Bledu. V Lj. je obiskoval od 1928 osn. šolo, nato gimn. do 1940. Po maturi se je vpisal na filoz. fakulteto lj. univerze, študij pa je prekinil zaradi ital. okupacije. L. 1941 se je vključil v narodnoosvobodilno gibanje. 1942 ga je aretirala ital. policija; bil je zaprt v Lj., nato interniran v Gonarsu in Monigu. Avg. 1943 se je vrnil v Lj. in takoj odšel v partizane, kjer je bil nazadnje komandant odreda. Po vojni je do 1946 služboval v JLA, do julija 1950 pa je bil operni režiser v Mrbu. L. 1952 je bil predavatelj na Srednji tehnični šoli na Jesenicah, od nov. 1952 pa mu je pisateljevanje edini poklic. – Objavil je v Sd novelo Verona (1938), potopisne članke v J in gledališke recenzije v Slovenski mladini (psevd. Dora). Rokopis romana Boštjanova mladost je zaplenila ital. policija. Izdal je obširni roman o koroških partizanih Ljudje onkraj reke (SPor 1947, št. 271–306; 1948, št. 1–251, v knjigi 1954), knjigo pravljic Povesti z gora (Kranj 1952), novelistični zbirki s partizansko tematiko Stopinje v snegu (Stopinje v snegu in Povest o zakladu; Lj. 1954) in Gozdovi so mi povedali (Koča nad slapom, Tisti iz Jurjevega boršta, Andraževa sreča; Lj. 1955), mladinsko živalsko povest Kala (Lj. 1956) ter roman Sin (Lj. 1958). Objavljal je tudi novele v NSd (Guliverji 2100, 1958) in NOja (Miško, 1947) itd. Dela povečini realistično obravnavajo vojno tematiko, posebno dogodke iz življenja gorenjskih in koroških partizanov. Snov je zanimiva in razgibana, hkrati pa moralno in psihološko poglobljena z resnimi etičnimi konflikti, ki so bili značilni za vojno dogajanje (n. pr. izdajstvo). Nekatera dela (utopična satira Guliverji 2100, Zadeva inženirja Lora) rešujejo v fantastičnem prostoru in v duhovitem formalnem okviru splošna življenjska vprašanja. – R. je napisal scenarij za film Dolina miru (realizacija Triglav film 1956); film je bil nagrajen s 4 nagradami na film. festivalu v Puli 1956 in z nagrado za najboljšo moško vlogo na film. festivalu v Cannesu 1957); v scenarij pa je predelal tudi povest Kala (realizacija Viba film 1958). Oba scenarija poetično in simbolično protestirata proti nesmiselnosti vojnega pustošenja. — Prim.: SPor 1953, št. 149 (s sliko); Ž(eljeznov) D(ušan), Knjiga 1954, 437–9; D. Ž., ib. 521–3; Zlobec C(iril), LdP 1955, št. 120 (s sliko). *

Uredništvo: Ribič, Ivan (1920–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi505351/#slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine