Slovenski biografski leksikon

Repežič (Repeshitsch, Repeshitz) Gašper Jožef, numizmatik, r. 31. dec. 1755 v Ložu, u. 26. jan. 1842 v Lj. Njegov oče Jožef, ob krstu svojega sina vpisan v krstno knjigo kot Repesh, je bil sin Jakoba Filipa Repeža (gl. prejšnji članek), katerega R. v svoji oporoki iz 1838 izrecno imenuje svojega deda. Dovršivši filozofijo, je R. 1771 nastopil prakso pri carinskem dohodarstvenem uradu v Gor., bil 1776 nameščen pri višjem uradu v Lj. in dodeljen bankalni upravi, 1785 napredoval za protokolista, 1790 ob združitvi lj. bankalne uprave z graško kot registrator premeščen v Gradec, postal 1804 bankalni inšpektor v Gor. in 1806 v Lj. Ob prihodu Francozov je moral kot kranjski rojak ostati v svoji domovini; bil je 1810 receveur principal v Lj. in nato pri obmejni carinarnici na Trojanah. Po odhodu Francozov je, očrnjen pri avstr. oblasteh, izgubil službo in ostal brez dohodkov, dokler mu ni cesar Franc po lj. kongresu naklonil skromne pokojnine. Pa tudi še kasneje (1824, 1827, 1837) je R. imel težave zaradi obračunov za 1813–4 in 1837 mu je bilo zarubljeno vse premično imetje; šele po njegovi smrti je njegov nečak in dedič Jan. Lilleg dosegel pri cesarju odpis nemajhne vsote 7719 goldinarjev, ki jo je oblast od R-a terjala (prim. MHK 1851, 56–7). – R. je bil član c. kr. kmet. družbe. Vneto je delal za dež. muzej, (ustan. 1821), uredil njega numizmatično zbirko in ji za 11 muzejskih dublet prepustil iz svoje zbirke 24 zlatih, 606 srebrnih in 1728 bakrenih novcev. Napravil je tudi dve ustanovi z glavnico po 2000 gld za dijake iz svojega sorodstva ali, če bi takih ne bilo, za dijake iz Loža ali ložanske fare. Po njegovi smrti je bilo na dražbi prodano nekaj slik in majhna prirodoslovna zbirka. Numizmatično zbirko (7 zlatih, 2793 srebrnih in 3679 bakrenih novcev od novejše do najstarejše dobe) je dedič vzel s seboj na Dunaj in ondi menda prodal, ker v Lj. ni bilo kupca zanjo. — Prim.: Krstna knjiga v Starem trgu pri Ložu; instančni koledarji in šematizmi od 1780 dalje; Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft Jg. 1830 (Lj. 1838), 68; LZg 1842, št. 9 (smrtni datum, a napačen podatek o starosti: 90 let); MHK 1851, 55–7; Wurzbach 25, 299–300. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Repežič, Gašper Jožef (1755–1842). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi502234/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine