Slovenski biografski leksikon

Repanšek Viktor, inž., kmetijski strokovnjak in pisec, r. 2. sept. 1913 v Kamniku kmetu in prevozniku, živi v Lj. Obiskoval je ljud. šolo v Kamniku, gimn. v Lj. (mat. 1933) ter kmetijsko-gozdarsko fakulteto v Zgbu (dipl. 1938). Bil je do začetka vojne 1941 referent za kmetijsko šolstvo pri kmetijskem oddelku banske uprave v Lj. in tajnik kmetijskega odbora lj. velesejma; do konca 1943 v vojnem ujetništvu, do 1945 je delal kot knjižničar pri kmetijskem oddelku pokrajinske uprave v Lj. in njeni Kmetijski zbornici. Od 1945 je bil knjižničar in referent za kmetijski tisk in propagando ter urednik kmetijske strokovne priloge KmG; tu je ustanovil in urejeval (do 1947) Knjižnico KmG. L. 1947 je odšel na polletno specializacijo za žlahtnjenje krompirja na Češkoslovaško, v prav ta namen obiskal 1948 Holandsko, 1950 pa Avstrijo. Po vrnitvi s Češkoslovaške je delal do junija 1952 na kmetijskem raziskovalnem in kontrolnem zavodu v Lj. kot selekcionar za krompir. L. 1952 je bil kratek čas kmetijski referent za okraj Slovenj Gradec, nato pa do konca 1953 referent za rastlinsko proizvodnjo na direkciji republiške kobilarne Lipica v Prestranku. Krajši čas je delal kot šef kmetijske apoteke kemijske industrije Zorka (Šabac) v Lj., od koder je šel k okrajni zadružni zvezi v Kranj vodit referat za semensko službo. Od konca 1954 je na Kmetijskem inštitutu v Lj., kjer vodi delo v zvezi s pridelovanjem in selekcijo krompirja. – Predaval je na številnih tečajih in v radijskih oddajah, namenjenih kmetovalcem in kmetijskim strokovnjakom. Pisal je strokovne članke v Gospodarja in gospodinjo, Kmetijske novice, Umnega kmetovalca, Socialistično kmetijstvo, Našo vas, Našo ženo, Mladino, Živinorejca, Glas Gorenjske, KmG, Spor, Zeleni bilten (Bgd) in razne koledarje. Urejal je Kmetijske novice, Umnega kmetovalca, Knjižnico KmG, Kmečke žepne koledarje (1947, 1952) in razne kmetijske strokovne knjige, ki jih izdaja KmK, ter publikacije Kmetij. inštituta. Objavil je knjigo Gojimo krompir (MD 1949) in knjižico Krompir (KmK 1958) ter opisal svojo pot po Holandiji v Kaj so videli kmetijski strokovnjaki po svetu (KmK 1951); izdal je s Simoničem in Janežičem Za boljši pridelek (MD 1952), s Perovškom pa Kako bi gnojil (1955). Napisal je tudi scenarij za ozki film o pridelovanju semenskega krompirja in sodeloval kot strok. vodja pri izdelavi filma. *

Uredništvo: Repanšek, Viktor (1913–2006). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi501997/#slovenski-biografski-leksikon (16. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine