Slovenski biografski leksikon

Remeš Mořic (Mavricij), češki zdravnik, geolog in paleontolog, r. 24. jul. 1867 v Přibořu na Moravskem (ČSR), je po dovršeni gimn. v Litomyšlu študiral medicino na Dunaju, kjer je doktoriral l. 1891. Od 1892 je služil kot zdravnik državnih železnic v Olomucu; živi tam od 1931 kot zdravstveni svetnik v pokoju. Poleg zdravn. poklica se je mnogo ukvarjal z geologijo in paleontologijo, pisal je tudi literarnozgodovinske članke in bil dop. član Češ. akademije. – Za Slovence si je pridobil zaslugo s tem, da je objavil na osnovi izvirnih dokumentov biografijo slov. preroditelja Martina Kuralta (SBL I, 591–3), hkrati pa 39 nanj naslovljenih Linhartovih pisem iz 1778 do 1792, ki so se našla 1910 v Kuraltovi zapuščini pri urejanju olomuške študijske knjižnice. Kuraltova biografija in Linhartova pisma so z dostavki in opombami Fr. Ilešiča izšla pod naslovom Abbé Martin Kuralt. Življenjepisne črtice in prispevek k zgodovini narodnega prebujenja Slovencev v prevodu dr. Vinka Zupana v ZMS XIV (1912), 1–80. Linhartova pisma Kuraltu (s potrebnimi dopolnili, popravki in opombami izšla 1950 tudi v Linhartovem Zbranem delu I) so predragocen vir za poznavanje življenja in dela tega našega eminentnega preroditelja ter njegove dobe. Literarnemu zgodovinarju so ta pisma najvažnejše gradivo za presojo A. T. Linharta zlasti kot človeka in njegovih nazorov. R. je kasneje objavil še en članek o Kuraltu: Abbé Martin Kuralt v Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci (1931, 152–6) in v njem sintetično strnil vsa svoja dognanja o tej svojevrstni osebnosti našega preroda. — Prim.: ZMS XIV (1912), 1–80; L. Pintar, LZ 1913, 107–9; Dr. Š., DS 1913, 112; Bohuš Vybiral, Dr. M. Remeš šedesátnikem, Časopis Vlasteneckého spolku musejního. Olomouc 1927, 3–11 (sep.); isti, Druhý přispěvek k bibliografickému přehledu publikační činnosti Dra. M. Remeše. ib. 1937, 3–12 (sep.); A. Gspan, A. T. Linhart, ZbrD I, 1950, 517–73; isti, NSd 1956, 1082–3. Dbc.

Dobrovoljc, France: Remeš, Mořic (1867–1959). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi501218/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine