Slovenski biografski leksikon

Remb (Remp) Janez Jurij, slikar, r. ok. 1650 v Radovljici in tu u. 9. marca 1716. Za žup. cerkev v Selcih je naslikal l. 1691 dve sliki. L. 1693 in 1694 je dobil 28 gld 26 kr. 2 peneza in 52 gld 8 kr. 3 peneze za sliko sv. Petra in dve zagrinjali v cerkvi sv. Volbenka na Logu nad Poljanami. Za stranski oltar žup. cerkve v Poljanah je naslikal Smrt sv. Štefana. Za dvanajst postaj (kapelic) od cerkve sv. Petra do Device Marije v Polju je l. 1712 naslikal podobe, na pokopališki zid pri sv. Petru pa sliko Križanega. Za Podsmreko pri Dobrovi je napravil sliko za bandero sv. Martina. Za dvorec Visoko v Poljanski dolini je naslikal portret brižinskega škofa Janeza Frančiška Ekgerja pl. Kampfinga a Lichteneg (1695–1727), ki ga omenja Iv. Tavčar v Visoški kroniki (ZbD V, 179, 205–6, 401, 414). Na razstavi portretnega slikarstva na Slov. je bil kot njegovo domnevno delo razstavljen portret M. Eleonore, prve prednice uršulink. Tudi Dolničar ga večkrat omenja v svojih zapisih. Pripisuje mu sliko sv. Feliksa v kapucinski cerkvi (zdaj v Uršulinskem samostanu v Lj.) in Žalostno Marijo pri diskalceatih v Lj. O R-ovem šolanju nimamo podatkov, prav tako tudi njegovega slikarskega razvoja ni mogoče orisati, ker njegova dela niso več v razvidu. — Prim.: Radovljiške župne matice; Stele, Carn. V (1914), 220; Mantuani, S 1922, št. 198; Steska, M V (1924), 303; Katalog razstave portretnega slikarstva v Lj. 1925, št. 14, 35; Steska, I, 123–4; F. Kos, Doneski k zgodovini Škofje Loke, 276, št. 533, 535; Bg 1932, 109 (slika: sv. Feliks Kantalicijski, Lj., Urš. samost.); Steska, Štiri pisma župnika Franca Avsca, ZUZ XX (1944), 140–1; J. Veider, Slike v uršulinskem samostanu v Lj., ib. 101. ACc.

Cevc, Anica: Remb, Janez Jurij (1648–1716). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi500151/#slovenski-biografski-leksikon (28. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine