Slovenski biografski leksikon

Reiss Franc Krištof, kipar, r. neznano kdaj v Lipnici (Leibnitz), u. 25. marca 1711 v Mrbu. O življenju v Lipnici ni podatkov, verjetno pa izvira kipar iz rodbine mizarja Wolfa R-a, ki se omenja v tem kraju v 1. pol. 17. stol. V Mrbu srečamo R-a prvič 30. aprila 1688, ko se poroči s Katarino Terezijo, vdovo po mrb kiparju Janezu Schoyu, in prevzame kot mestni kipar njegovo delavnico. R. je očim poznejšega graškega kiparja Janeza Jakoba Schoya; pri R-u je Schoy bržkone tudi sprejemal prve pobude za poznejši poklic. R-ovo delo sodi ob svojem času med vidnejše kiparske ustvaritve na slov. Štajer., dasi se ne more meriti z deli poznejših barokistov, J. Straubom, J. Holzingerjem in J. J. Mersijem. R-ova plastika je uglašena po splošnem okusu štajersko-alpskega umetnostnega kroga na prehodu iz 17. v 18. stol., osebne značilnosti pa se kažejo pri delu v lesu v oblikovanju zmerno razgibanih in največkrat okrogloličnih figur, v mehkem obravnavanju valovite draperije in v kompozicijah oltarjev, kjer se ponavlja značilni način sedenja strešnih angelov, glavice puttov na stebrih in bogati akantovi ornamenti. – Doslej znanih R-ovih del ni mnogo. Z računi sta izpričani le dve: 1687 kipi s portala žičke kartuzije (ohranjen le kip sv. Brunona v mrb muzeju) in 1690 oltar Frančiška Ksaverija v cerkvi na Ptujski Gori. Pripisana dela: oltar sv. Florijana v mrb stolnici, trije oltarji v cerkvi sv. Ane pri Borlu, atika z deli nekdanjega oltarja iz mrb stolnice (danes v muzeju) in verjetno Marijin kip v Ptuju. — Prim.: Stele, Ptujska Gora, 27; Stegenšek, Konjiška dekanija, 201, 201¹; isti, VBV 1911, 331; S. Vrišer, Mrb baročni kiparji, ZUZ 1957, 78–81. Všr.

Vrišer, Sergej: Reiss, Franc Krištof (?–1711). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi498794/#slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine