Slovenski biografski leksikon

Reisman Avguštin, pravnik, r. 28. avg. 1889 kmečkim staršem v Počeniku v Slov. goricah, živi v Mrbu. Osnov. šolo je obiskoval v Jakobskem dolu, gimn. v Kranju in po maturi 1910 študiral pravo na češki univ. v Pragi ter doktoriral 1915. Po praksi na sodišču v Mrbu 1915–6 je postal odvetniški koncipient v Slov. Bistrici, 1919–21 v Celju in nato v Mrbu, kjer je 1926 odprl odvetniško pisarno. 1941 ga je okupator izselil v Gor. Milanovac in čez zimo 1942–3 konfiniral v taborišču Banjica. Po vrnitvi v Mrb 1945 je bil do 1947 odvetnik in nato pravni referent v zadružnih podjetjih. – Na gimn. je sodeloval v literarnem krožku, v akademskem društvu Adrija je dve leti vodil tečaj slovenščine za češke študente, v Slov. Bistrici pa je skladno s programom narodne radikalne mladine obnovil čitalnico in ustanovil na Pragerskem ljudsko knjižnico, organiziral dramske in pevske prireditve, poživil boj za slov. uradovanje na sodišču, bil ustanovnik in poslovodeči podpredsednik Narodnega sveta, ki je 1918 izvedel zedinjenje na področju Slov. Bistrice. V Mrbu je v Slovanski čitalnici obnovil ljudsko knjižnico, jo razvil v osrednjo mrb prosvetno knjižnico, vodil 1923–7 mrb podružnico J in ustanovil ter 10 let predsedoval mrb podružnici Jsl-češkoslovaške lige. Izključno odvetniško zastopanje slov. podravskega delavstva, ki je bilo odvisno od nem. kapitala, ga je vključilo v delavsko gibanje s socialno demokracijo, kjer je nastopal zlasti za uveljavljenje obstoječe socialne zakonodaje. V DPol je odprl stalno rubriko Delavski svetovalec, iz katerega je nastala 1933 knjiga Delovno pravo. 1941 je izdal ponatis iz delavskega žepnega koledarja Dolžnosti in pravice v službi in ponatis iz KCkD Odločbe vrhovnega sodišča o delovnem pravu. Iz Slov. Bistrice je dopisoval v SGp, SN in Stražo, iz Celja v J in ND ter iz Mrba v J, DPol, Volksstimme, Tabor, NOja (1954) in NŽ (1955) pod svojim imenom in značkami a. r., -n, -s-, dr. A. R. A., dr. A. R-n. – R. spada v vrsto obmejn. slov. izobražencev, ki so narodnoradikalno delovanje pred prvo svetovno vojno v jsl dobi preusmerili na strokovno delo v delavskem gibanju in na politično v socialni demokraciji. — Prim. S., DPol XIV (1939), št. 99 (s sliko). Baš

Baš, Franjo: Reisman, Avguštin (1889–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi498260/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine