Slovenski biografski leksikon

Reiser Matevž, politik, nečak Otmarja st., r. 18. apr. 1830 v Weilersbachu (Badensko), u. 27. dec. 1895 v Mrbu. Ljudsko šolo in gimn. je obiskoval v Mrbu, študiral pravo v Gradcu, stopil v notarsko pisarno strica Otmarja, jo 1868 prevzel, postal 1861 član mest. sveta in bil 1870–82 župan, ki je v Mrbu začel dosledno izvajati liberalna in nemškonacionalna načela zlasti v šolstvu, ki se je izpopolnilo z novo vinarsko in sadjarsko šolo in pa z razširjeno popolno realko. Pospeševal je trgovino z dež. pridelki, urbansko izgradnjo do tedaj obrtniškega mesta in kmetijskih predmestij posebno med starim mestom in obema kolodvoroma ter proti goricam; tu so uredili nasade (dan. Leninov trg) in mest. park ter selišča uradnikov in obrtnikov z nem. severa; za njegovega županovanja je Mrb dobil javno plinsko razsvetljavo. R-jeva narodnostna politika je bila odsev Auersperg-Lasserjeve vlade in tako je z njegovim časom zvezan tudi začetek mrb narodnostnih bojev. R. predstavlja kapitalistično močne trgovske in veleposestniške rodbine, ki so znale ustrezno volilnemu redu uveljaviti odločilni vpliv na mest. politiko in ga varovati do konca avstrijske dobe. — Prim.: Mally A., Gassen-, Strassen- und Plätze-Buch der Stadt Marburg, 1906, 96; Fr. Baš, K zgodovini narodnostnih bojev na Slov. Štajerskem, ČZN XXVI (1931), 77 sl. Baš

Baš, Franjo: Reiser, Matevž (1830–1895). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi497850/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine