Slovenski biografski leksikon

Reinwaldt (Rainbalt, Reinbolt, Rainwoldt, Rain Waldt) Janez Mihael, slikar, v Lj. r. 1660 in u. 25. jul. 1740. Poročil se je 5. maja 1698 s Heleno Gariup. Delal je od 1715–32. Omenjen je v mestnih davčnih knjigah: l. 1726 plača 4 gld 20 kr. davka, l. 1727 pa 3 gld 40 kr. Z odlokom 24. marca 1735 je bil oproščen vseh davkov, ker je postal blagajnik mestne kruharne. Dne 11. apr. 1723 nastopa kot priča pri poroki slikarja Franca Jelovška, ki je bil verjetno njegov učenec. R-ov slikarski izraz je značilen za poljudni, pol obrtniški značaj našega slikarstva pred nastopom velike generacije barokistov. Kompozicijsko je še vezan na izročilo 17. stol., v dekorativno občutenih, živahnih barvnih sestavih pa se že oddaljuje od chiaroscura in njegove mirne barvne uglašenosti ter napoveduje razcvet našega baroka sredi stoletja. Znanih je malo njegovih del, več pa jih je arhivalno izpričanih. Delal je za žpk. Fr. Lovr. Rameta v Krškem (Leskovec) in se z njim sprl zaradi plačila. Za cerkev sv. Petra v Lj. je l. 1712 zlatil oltar, izdelal 1713 antependij in l. 1724 naslikal bandersko sliko. L. 1721 je poslikal in pozlatil znamenje v bližini cerkve sv. Krištofa v Lj. L. 1724 je prejel platno za oltarno sliko za cerkev Device Marije v Polju. Za lj. magistrat je izvršil večjo sliko na les, dat. 1716. Ob prihodu cesarja Karla VI. v Lj. l. 1728 je izvršil več dekoracij. Poslikal je pročelje mestne hiše in okrasil baldahin za cesarjev sprejem. Za cerkev sv. Tomaža v Spodnji Dragi pri Višnji Gori je naslikal sliko sv. Janeza Nepomuka, kjer se je v signaturi označil za lj. meščana: J. M. RainWoldt Ciu: lab: 1731. Po naročilu Ahacija Steržinarja je l. 1715 za cerkev sv. Barbare na Stražah pri Gornjem Gradu naslikal podobo sv. Frančiška in l. 1717 poslikal tamošnjo sv. Frančišku posvečeno kapelo. Kapela ni več ohranjena, oltarno sliko pa so prenesli v novo cerkev; zelo je zaslovela in se v številnih kopijah in bakroreznih podobicah razširila po vsej Evropi. Dve kopiji je izvršil sam R.: l. 1730 za poljsko kraljico Marijo Jožefo za dvorno kapelo v Draždanih, l. 1733 pa po naročilu praških meščanov za Odrešenikovo cerkev v Pragi. Več njegovih podob hranijo v zbirki uršulinskega samostana v Lj. R-ova je tudi signirana in z letnico 1718 dat. freska poveličanja sv. Štefana na oboku ladje cerkve v Štepanji vasi pri Lj. Verjetno po naročilu A. Steržinarja je R. naslikal za Straže pri Gornjem Gradu svoj avtoportret. Na njem je kasnejši napis: Johann Michael / Rainwalth / Original Mahler der gnadenreichen / Bildnüs des heiligen Francisci Xa/verii zu Oberburg und zu Prag, / gestorben Anno 1740 seines Alters 85. Jahr. (avtoportret sedaj v Narodni galeriji v Lj.). — Prim.: Orožen II/2, 85, 86, 108; Julius Wallner, MMK 1890, 123; Črnologar, ib. 1899, 156–60; Stegenšek, Dekanija gornjegrajska 1905, 34, 42, 184; Stele, Carn. V (1914), 219, 221; isti, NE III, 885; Vrhovnik ZUZ II (1922), 124; Steska, 59, 118–21; Mesesnel, ZUZ V (1925), 130; Mikuž, ib. XVI (1939–40), 8; Bg 1941, 376–7. ACc.

Cevc, Anica: Reinwaldt, Janez Mihael (1660–1740). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi497658/#slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine