Slovenski biografski leksikon

Redlich Karel Avgust, geolog, r. 3. okt. 1869 v Brnu. Po dovršenih študijah je bil asistent na dunajski univ., na montanistični vis. šoli v Leobnu, tu postal adjunkt ter red. prof. za geologijo in mineralogijo, nazadnje red. prof. istih strok na nem. tehn. visoki šoli v Pragi. Njegova prva dela so posvečena našim krajem. – Obdelal je fosilne školjke iz apnencev pri Dolu severno od Gor. in po njih ugotovil, da so tamkajšnji skladi, kakršni nastopajo tudi v severni Istri, iz spodnjega oddelka zgornje krede (Ueber Kreideversteinerungen aus der Umgebung von Görz und Pinguente, Jb. Geol. R.-A. Wien 1901, 75–86), raziskal Grobniško polje in soseščino na Koroškem ter objavil geološko karto tega področja v merilu 1:75.000 (Die Geologie des Gurk- und Görtschitztales, Jb. Geol. R.-A. Wien 1905, 327–48). Proučeval je posebno premogišča v okolici Zreč in dognal, da pripada samo majhen del tamkajšnjih premogovih ležišč kredni dobi, da so nad krednimi (hipuritnimi) apnenci ležeče premogove žile zgornjeoligocenske starosti, sledovi premoga pri Gabrovljah pa iz miocenske dobe (Die Kohlen östlich und westlich von Rötschach in Untersteiermark, Vhdl. d. Geol. R.-A. Wien 1900, 353; Das Alter der Kohlenablagerungen östlich und westlich von Rötschach in Südsteiermark, Jb. Geol. R.-A. Wien 1900, 409–18; Ueber das Alter und die Flözidentifizierung der Kohle von Radeldorf und Stranitzen, Oesterr. Zft f. Berg- u. Hüttenwesen, 1904, 402). — Prim.: Die Mineralkohlen Österreichs, Wien 1903, 118–9; W. Petrascheck; Kohlengeologie der Österreichischen Teilstaaten, Katowice 1926/9, 334, 335; Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1931, 2328. I. R.

Rakovec, Ivan: Redlich, Karel Avgust (1869–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi495570/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine