Slovenski biografski leksikon

Razinger Anton, šolnik in pevec, r. 8. jun. 1851 v Planici nad Jesenicami, u. 15. okt. 1918 v Lj. Na lj. učiteljišču (1870) ga je Nedved (SBL II, 197–8), njegov učitelj za petje, kot dobrega tenorista posebej učil in uvedel tudi v Filharmonično društvo. Še pred maturo (1873) je bil R. spomladi t. l. nastavljen v Lj. kot pomožni učitelj, po Nedvedovem priporočilu pa postal definitiven na II. mest. deš. ljud. šoli, kjer je ostal do smrti; učil je tudi na Mahrovi trgov. šoli nem., rač. in zemljepis. Znal je zbujati ljubezen do petja, njegovi učenci so prepevali dvoglasno slov. in nem. pesmi. Izvrstni pevec R. je pel v zboru GM in na stolnem koru pod Foersterjem (SBL I, 183–4) in Premrlom (SBL II, 490–1), nastopal tudi kot solist (1893: Dvořak, oratorij Stabat mater; 1894: Haydn, Stvarjenje; 1895, 1896: Mrtvaški ženin; 1908: Beethoven, Missa solemnis). Bil je mnogo let odbornik GM, član njenega umet. odseka in prva leta po ustanovitvi njenega pevskega zbora namestnik pevovodje. Zložil je Noč je jasna (Lavorika I) in Za gore sonce mi zahaja (GM XVI). Razen na dom. šoli je poučeval (1911 do 1914) petje na drž. obrt. šoli v Lj. in ocenjeval v UT in drugih listih glasbena dela. R. je sestavil (večinoma z Andr. Žumrom) vrsto učnih knjig za ljud. šole: Abecednik za slov. ljud. šole in Slov.-nem. abecednik 1880, 1896⁹; Prvo berilo in slovnica za slov. ljud. šole 1882; Berilo in slovnica za drugi razred štiri- in petrazrednih ljud. šol 1887, 1902⁵; Prvo berilo in prva slovnica za eno-, dvo- in trirazredne ljud. šole 1891; Stenske table za prvi pouk v branji 1882, 1896²; Berilo za obče ljud. šole (s Fr. Gabrščkom): I. del, Abecednik 1906, II. del s slovniš. dodatkom 1908, 1921⁷. — Prim.: Glaser IV, 340; Die Handels-Lehranstalt in Lb., Festschrift 1884, 70; S 1918, št. 238, 240; SN 1918, št. 240, 241; UT 1918, št. 22; CG 1927, 43 (slika); P. Kozina, Zbori 1929, 2; Spominska knjiga 1888–938, 144. S. K.

Kranjec, Silvo: Razinger, Anton (1851–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi491920/#slovenski-biografski-leksikon (29. november 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine