Slovenski biografski leksikon

Randl Matija, narodni buditelj na Koroškem, r. 23. febr. 1847 v Št. Pavlu pri Preboldu, u. 4. avg. 1927 v Dobrli vesi. Po gimn. v Celju (mat. 1869) je služil enoletni vojaški rok v Gradcu, kjer se je vpisal na univerzo, nato opravil izpite za prvo leto bogoslovja, ki ga je dovršil (1873) v Clcu. Služboval je kot kaplan v Labotu (1873–5), Trebnjah (1875–6), kjer je bil tudi administrator, kot provizor na Suhi (1877–84) in kot župnik v Žvabeku (1885–905 ter tu hkrati oskrboval župnijo Suho ter mnogo let še župnijo Gorenče. L. 1905 je postal inful. prošt in dekan v Dobrli vesi, 1906 konsist. svetnik krške škofije ter čast. član občine Žvabek. Od napornega dela je zbolel, 1906 so mu amputirali eno nogo.

Ob koroškem plebiscitu (sept. 1920) je kot namestnik clc škofa na plebiscitnem ozemlju (za cono A in Mežiško dolino) ter goreč zagovornik in svetovalec slov. ljudstva izdal posebno poslanico Dolžnosti vernika na dan plebiscita sporoča duhovščini in ljudstvu v preudarek generalni vikariat za Slov. Koroško v Dobrli vesi (4 tiskane strani); z njo je kljub nasprotovanju nemške in tudi nadrejene cerkvene oblasti (clc škof dr. Adam Heftner je izdal in dal razširiti zoper njega letak Koroškim katolikom, v katerem je R-u očital, da se je pregrešil »zoper zapovedano objektivnost, krščansko pravičnost in zakrivil proticerkveni prestopek«) skušal slov. ljudstvo rešiti raznarodovanja in opozarjati na dolžnost, glasovati za materno državo. — Prim.: Nedelja II (1927), št. 5; Koroški Slovenec VII (1927), št. 32, 33, 35; S 1927, št. 174, 176, 178; IS 1927, št. 10 (s sliko); šematizmi krške škofije. Flr.

Felaher, Julij: Randl, Matija (1847–1927). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi484967/#slovenski-biografski-leksikon (16. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine