Slovenski biografski leksikon

Rambschi(e)ss(e)l Jernej, slikar v Sji, podatki o rojstvu in smrti niso znani. Za Valvasorjevo delo Opus insignium armorumque, regum et regnorum nec non tam aliorum quam et Carnioliae principum, baronum, nobilium, civitatum et oppidorum. Wagensperg in Crain 1687–1688, ki se hrani v Valvasorjevi grafični zbirki v Zgbu, je R. narisal 2023 grbov; tu so tudi shranjene njegove risbe o nošah. Del grbov je natisnjen v 9. knjigi Ehre des H. Krain. V imenovani zbirki je perorisba sv. Roka, pomočnika kužnih, po Valvasorju označena »ierneizhek schisselramer del«. V njenem XVII. zvezku pa je serija perorisb z naslovom Varie figure di Jacopo Callotre; signirane so z W. R., pri eni je pripis »Der Herr Ramsissel fecit 1680«. V župnišču na Homcu pri Kamniku je ohranjena slika Kalvarije (olje na les) s podpisom Bartholome Rambschissel Maller 1695 (slika in tekst v Stele, Okraj Kamnik, 331–2). — Prim.: Steska 18, 122; Stele, NE III, 806; Radics, LMS 1880, 22; Steska, Carn. VII (1916), 25; isti, M V (1924), 263–4;. Stele, GMDS IX (1928), 29, 30, 50. Stl.

Stelè, Francè: Rambschissl, Jernej (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi484222/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine