Slovenski biografski leksikon

Rain Janez Friderik pl., kranjski alkimist, r. 1613, u. neznano kdaj. Bil je »causarum aulicarum et provincialium assessor« v Lj. in oče petero ali šestero otrok (Volbenk Vajkard r. 1664, Avgust Franc r. 1669, Marija Magdalena r. 1671, Janez Herbard r. 1674, Jurij Engelbert r. 1676; njegov sin je verjetno tudi Jožef, r. menda 1678, u. 1693). Alkimiji je žrtvoval mnogo časa in denarja, z uspehom prosil cesarja podpore (ces. promotorialno pismo 3. jan. 1680; 26. dec. 1686 dež. reg.: izplačilo 36 gld) ter imel pristaše na Nem. in Kranjskem. L. 1680 je izdal (Mayr, Lj.) latinsko, cesarju Leopoldu I. posvečeno knjigo, ki ji je naslovni list izdelal Valvasorjev bakrorezec P. Mungersdorff (SBL II, 165), z naslovom: Praeservativum universale naturale a natura et arte depromptum in omni morborum genere est Lapis Philosophorum, cuius possibilitas, realitas, existentia et praeparatio, quodque is solus sit unicus morborum debellator Hercules contra Jacobum Joannem Wencesl. Dobrzenski de Nigroponte, Philosophiae et Medicinae Doctorem, Lapidem Philosophorum eiusque indefinitam in omnibus morbis curandi excellentiam negantem remonstratur. Drugo svoje alkimistično, krasno pisano in iluminirano delo De Chymia je R. sam izročil cesarici in cesarju, ki je rokopis podaril dunajskemu konventu avguštincev (Pohlin). — Prim.: Krst. knj. šenklavške župn. v Lj.; dež. register v DAS; Dimitz IV, 94; Valvasor VI, Anhang 363–5; Pohlin 44; Thalnitscher, Ectypon; Hoff III, 139; Dimitz, MHK 1861, 93–4; P. Radics, J. W. Freih. v. Valvasor, 1910, 128–9; F. Minařik, O alkim. na Kranjskem, Vjesnik lekarnika 1927; isti, Von der Alchemie in Krain, Pharmazeut. Post 1927; isti, O strmolskih alkimistih, Farm. Vjesnik 1927 (s posnetkom naslovne strani R-ove knjige); isti, Razprava lj. alkimista R-a o tekočini alkahest, Vjesnik lekarnika 1928. Min. + Lkn.

Minařik, F., Lukman, F.: Rain, Janez Friderik, pl. (1613–po 1680). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi481751/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine