Slovenski biografski leksikon

Račič Božo, prosv. in nar.-gospod. delavec, organizator in propagator domače obrti, r. 26. dec. 1887 v Čatežu nadučitelju Alojziju (gl. čl.), živi v Lj. Obiskoval je niž. gimn. in učiteljišče v Lj. (matura 1909), služboval kot učitelj na Kalu (Šentjanž na Dol., 1909–14), v Adlešičih (od 1919) ter kot ravnatelj Drž. osred. zavoda za žen. domačo obrt v Lj. (1925–46). Še dijak se je zanimal za stare ljudske tkanine, kot vojak v Srbiji (1916–8) za tehniko tkalstva in ljud. vezenja, od 1919 pa sistematično za belokranjsko ljudsko umetnost in domačo obrt. Uredil je razstavo belokranjskih pisanic (Lj., Umetniška propaganda, 1920) in domače obrti ter hišne delavnosti (Lj. velesejem od 1921 skoraj vsako leto). Na Drž. osred. zavodu je R. skrbel za sistematični strok. pouk, izhajajoč iz domačega izročila, ga izpopolnjeval do umetno-obrtnih kvalitet, razstavljal v zamejstvu (Pariz 1926, 1938 čast. dipl.; Leipzig 1928, 1938 do 1941; Barcelona, Cleveland, Solun 1929; Bari 1933; Helsinki 1934; Milan 1936–9; Bukarešta, čast. dipl., Praga, New York 1937; Berlin, Dunaj 1939) in uredil razstavni katalog Jugoslovanske čipke (Drž. osred. zavod za žensko domačo obrt, Lj., 1936, v 4 jezikih in s 595 slikami v bakrotisku). Priobčil je številne članke o domači, zlasti belokranjski in izumirajoči obrti, o tkalstvu, o Drž. osr. zavodu za žen. domačo obrt, etnografiji, gosp.-polit. vprašanjih in čebelarstvu (D, DL, Glas naroda. J, IS, Jsla, Jsln, KmG, LjDk, P, S, SČ, SE, Slov. žena, SN, Sn, SPor, Tekstil, Tov), zbral otroške pesmi Belokranjske otroške pesmi (Lj. 1924) in izdal: Sušenje v gospodinjstvu (Lj. 1916); Kuharske bukvice za kmečke žene in dekleta ali sto jedi za kmečke ljudi (Lj. 1924); Nova kuharska knjižica za ceneno in tečno hrano iz domačih pridelkov (Mrb 1934, Lj. 1935); Ljudska kuharica (brez letnice); Lace making, Lj. 1938; Mala ljudska kuharica, 1953; Značke: B. R., R. B., K. R. — Prim.: N. Ž(upanić), NE III, 753; M. Malnerič, Tobolček, Lj. 1925; IS 1929, št. 8 (karikatura), št. 23 (s sliko); S 1938, št. 237 (s sliko); SN 1939, št. 287 (s sliko); Novi list 1950, 26. okt.; SPor 1957, št. 304 (s sliko). Orel

Orel, Boris: Račič, Božo (1887–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi478956/#slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine