Slovenski biografski leksikon

Qualiza (Hvalica) Janez Pavel, ugleden zdravnik, krščen 2. avg. 1651 v stolni župniji v Lj. (botra: Andrej grof Auersperg in. Polyxena grofica Porcia), u. 16. jan. 1715 v Lj. Oče Nikolaj Q. je bil kranjski dež. registrator, tajnik kneza Ferd. Porcia za njegovega poslanstva v Benetkah, naposled dež. »Quartiermeister«, in je 3. maja 1642 prejel od ces. Ferdinanda III. dedno plemstvo. Janez Pavel je študiral medicino v Padovi. L. 1675 mu je Francesco Scotto posvetil z zemljevidi in podobami mest in znamenitih stavb ilustrirano knjigo: Itinerario o vero nova descrittione de'viaggi principali d'Italia (Padova 1675), kjer ga v dedikaciji imenuje »cosigliere … dell'inclita natione Alemanna e vice-sindaco … dell'alma Università de signori filosofi, medici e theologi nel celeberrimo et antichissimo studio di Padova«. Dne 23. febr. 1677 je Q. dobil od dež. stanov »licentiam practicandi«; kot dež. »protomedicus« je 12. sept. 1689 pristopil med prvimi 26 udi »družbi zedinjenih« (societas unitorum) pod varstvom sv. Dizme z geslom: Vigilantia victrix in nazivom: Der Mundtere. Po Dolničarju (Ectypon Bibl. publ. Lab.) je napisal deli: Tractatus physico-medicus de febribus in Animadversiones anatomicae. 16. marca 1700 je na svojo prošnjo, kjer se sklicuje na očetove zasluge in na posvetilo svojih Conclusiones dež. stanovom, dobil pismo deželanstva. Verjetno je, da je imel kot »protomedicus« odličen delež pri sestavljanju kranjskega lekarnarskega reda 1710 (Deß Löblichen Hörtzogthumbs Crain neu auffgerichte Apothecker Ordnung). – Prim.: Krstne in mrl. knjige stolne župnije v Lj.; Schiviz 8, 143; v ODAS: plem. diploma Nikolaja Q., prošnja Janeza Pavla Q. za deželanstvo, Landtagsprotokoll 40 in Theatrum memoriae Societatis unitorum fol. 19; Dolničar, Ectypon Bibl. publ. Lab. v semeniški knjižnici v Lj.; Dimitz IV, 78; IMK 1900, 163, 219; J. Barle, O zdravstvu staroga Zagreba, Zgb 1902; F. Minařik, Črtice iz zgod. kranjske farmacije (pos. odt. iz Apotekarskega Vjesnika, Zgb 1930–5, 96). Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Qualiza, Janez Pavel (1651–1715). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi478114/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine