Pušenjak, Vladimir (1882–1936)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 2, 9. 1. 1927

Slovenski biografski leksikon

Pušenjak Vladimir, zadružni organizator, r. 31. marca 1882 pri Kapeli pri Gor. Radgoni učitelju Tomažu P.-u (gl. članek), u. 23. apr. 1936 v Mrb., je po dokončani gimn. v Mrb. (1901) študiral na graški univerzi pravo in filozofijo, 1904 pa odšel na visoko šolo za zadružništvo v Darmstadtu (končal 1906) ter stopil jul. 1907 v službo pri Zadr. zvezi v Celju, okt. 1907 pa pri Zadr. zvezi v Lj., pri kateri je ostal do smrti. Nameščen sprva kot zadruž. potoval. učitelj, je kmalu postal revizor Zadr. zveze v Lj., 1908 vodja njenega oddelka za Spod. Štajersko v Mrb. in slednjič višji revizor. V svoji službi si je pridobil velike zasluge za razvoj sl. zadružništva, zlasti za posojilništvo na Sp. Štajerskem. Zraven je priobčeval temeljite gospodar. članke v NG, S, SGp in Straži, izdal vrsto zadružno vzgojnih spisov (Zimski večeri, Navodilo za poslovanje nadzorstva itd.) ter zgodovino Ljutomer. okr. posojilnice in kmet. zadrug v Rečici v Sav. dol. Po prevratu je bil izvoljen 28. nov. 1920 na listi SLS v ustavodajno skupščino; v Narod. skupščini je zastopal slov. graški in gornjegrajski okraj do 6. jan. 1929. Izvrsten ljudski govornik, se je uveljavljal tudi v proračunskih debatah skupščine, kjer se je potegoval za povzdigo sl. gospodarstva vobče in kmet. zadružništva posebej. Bil je dolgo let član mrb. občin. sveta, v katerem je deloval zlasti v finanč. odboru, kar je vplivalo tudi na njegovo izvolitev za predsednika uprav. odbora mrb. Mestne hranilnice. Malo pred smrtjo je postal uprav. svetnik Privil. agrarne banke v Bgdu. – Prim.: Kron 1936, 141 (slika), J 1936, št. 95; NG 1936, 68; S 1936, št. 94 (slika); SGp 1936, št. 18; ZaV 1936, 80. Ara.

Andrejka, Rudolf: Pušenjak, Vladimir (1882–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi476842/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine