Slovenski biografski leksikon

Pulko Valentin, šolnik, r. 4. febr. 1871 na Gor. Hajdini, obiskoval dvorazredno ljudsko šolo na Hajdini, od 1883 tri razr. gimnazije v Ptuju, bil eno leto doma, vstopil 1888 na učiteljišče v Mrb. in maturiral 1892. Učiteljeval je 1892–8 pri Sv. Marjeti niže Ptuja, 1898–9 pri Sv. Juriju ob Ščavnici, bil nadučitelj 1899–1912 na Dobjem in 1912–25 na Gorici pri Nazarjah ter 1925–8 šolski nadzornik za gornjegrajski okraj; po upokojitvi 1928 je kmetoval v Kostrivnici, pod Kalobjem do 1941, ko se je preselil na Gor. Hajdino. 1892–8 je bil tajnik ptujskega, 1904–12 predsednik kozjanskega in 1921–7 predsednik gornjegrajskega učiteljskega društva. Na vseh šolah je izdelal ponazorila za pouk fizike in tehnike ter zoološke in botanične preparate. Pri Sv. Marjeti je zasadil in vodil drevesnico, pri Sv. Juriju vodil drevesnico in pevski zbor, gojil na Dobjem čebelarstvo in drevesnico, ustanovil in 1905–12 vodil rajfajzenovko, bil na Gorici prvi racionalni čebelar na Gornjegrajskem ter soustanovitelj in poveljnik gasilske čete. Sodeloval je pri P 1892–1918, najprej z društvenimi poročili, nato pa s članki o metodiki ljudskošolskega pouka, med katerimi prevladujejo učne slike iz realij, ter dopisoval v UT in v Nar. list. P. je eden vidnih predstavnikov od H. Schreinerja vzgojene mrb. učiteljske generacije, ki je združevala podeželsko šolo s kmetskim življenjem, s tem uvajala delovno šolo, jo povezala z racionalnim kmetijstvom, zlasti s sadjarstvom in čebelarstvom, po petju pa s prosveto in ki je poleg tega na deželi politično najprej pripravljala, od začetka XX. stoletja dalje propagirala narodno napredno stranko. – Prim.: Kocbek Fr., Seznam važnejših Popotnikovih člankov v letih 1883–1912, priloga Popotniku 1912, št. 12, str. 5–18. Baš.

Baš, Franjo: Pulko, Valentin (1871–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi475112/#slovenski-biografski-leksikon (26. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine