Slovenski biografski leksikon

Puklavec Anton, vinogradniški strokovnjak, r. 10. jan. 1872 na Vitanu pri Središču, u. 22. avg. 1930 v Mariboru. Dovršil je dež. kmet. šolo v Grottenhofu pri Gradcu z odliko (1890), bil nato gospodarski adjunkt v Kutjevu na Hrvaškem, od koder se je 1894 podal na višji vinarski in sadjarski učni zavod v Klosterneuburgu, kjer je pomagal mikologu ravn. Rathayu pri raziskavanju trtnih bolezni. Nato je prišel v Gradec k štaj. dež. odboru, ki je takrat ustanavljal po vseh vinorodnih krajih bivše Štajerske vzorne trtne nasade, centralne trtnice in velike ameriške matičnjake za pridelovanje potrebnega trtnega materiala pri obnovi po trtni uši opustošenih vinogradov. Tu je P. marljivo deloval skupno z dež. vinarskim komisarjem Iv. Ballonom, bizeljskim rojakom, ter po njegovi smrti (dec. 1897) nad leto dni uspešno opravljal vse obširne dež. vinarske posle. Zaradi svojih strokovnih sposobnosti je bil imenovan za dež. vinarskega adjunkta. Nadzoroval in vodil je obsežno delovanje vinarskih instruktorjev ter odločeval s strokovnimi poročili tako o porabnosti posameznih parcel za vinogradništvo, kakor tudi o kakovosti izvršenih obnovitvenih del, da so se našim vinogradnikom iz drž. in dež. denarnih sredstev dovolila za obnovo vinogradov brezobrestna posojila. Po prevratu 1918 se je P. preselil v Mrb., kjer je narodna vlada v Lj. ustanovila za bivši Sp. Štajer samostojno vinarsko nadzorstvo in ga poverila P.-u, ki ga je istočasno imenovala za vinarskega ravnatelja. V osamosvojitev domačega vinogradništva je P. ustanovil v Pekrah in pri Kápeli nad Radenci veliki trsnici in drevesnici, bil je najboljši voditelj novih nasadov in strokovnjak glede trsnih sortimentov za posamezne vinarske okoliše. Z njegovo pomočjo se je ustanovil vinarski in sadjarski odsek Kmetijske družbe za Slovenijo s sedežem v Mariboru, ki je pod njegovim predsedstvom priredil 1921 na 1. lj. velesejmu zelo uspelo vinsko razstavo, 1922 in 1923 pa na obrtnih razstavah v Mariboru. Poleg organizacije domačih vinogradnikov je P. snoval Glavno zvezo vinogradnikov kralj. Jugoslavije, za katero je sestavil pravila, ki jih je drž. oblast potrdila. Ko je bilo ob upostavitvi oblastnega odbora vinarsko nadzorstvo ukinjeno, je bil tudi P. 1928 predčasno upokojen, kar je pospešilo njegovo bolezen. Bil je lastnik vzornih vinogradov na Veličanih v jeruzalemskih goricah in dajal vsem okoličanom najlepši zgled modernega vinogradništva. Spisal je za domače in tuje liste razne strokovne članke ter bil kratek čas pred smrtjo urednik Naših goric. – Prim.: K 1930, št. 16 (s sliko); Zabavnik, Naše gorice 1930, 153–8 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Puklavec, Anton (1872–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi474830/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine