Slovenski biografski leksikon

Primožič Štefan, prvi vodja lj. gluhonemnice, r. 17. nov. 1866 v Bistri pri Vrhniki, u, 8. dec. 1907 v bolnici v Kandiji pri Novem mestu. Po nekaj gimn. razr. je prestopil na lj. učiteljišče, ga 1887 dovršil z maturo, bil po nekaj mescih službe na vadnici lj. učiteljišča začasno nameščen na Dobrovi pri Lj., opravil 1889 usposoblj. izpit, bil jeseni t. l. premeščen v Postojno in 1890 ondi stalno nameščen. Od jeseni 1899 do jeseni 1905 je bil oproščen službe v Postojni. V tem času se je eno leto usposabljal za poučevanje in vzgojo gluhonemih na drž. gluhonemnici na Dunaju, ondi z odliko opravil strokovni izpit, nato obiskal gluhonemnice v Spod. in Gor. Avstr., Morav., Češkem, Kor. in Štaj. in jeseni 1900 prevzel, dodeljen lj. drž. učiteljišču, vodstvo novega Kranjskega ustanov. zavoda za gluhoneme v Lj. Sestavil je zavodov statut in provizorni hišni red. Po petih letih je bil na lastno prošnjo razrešen službe v gluhonemnici in se jeseni 1905 vrnil v ljudskošol. službo kot nadučitelj v Dobrepoljah. Po dveh letih je u. za pljučnico. Na dobrepoljskem pokopališču so mu 1908 stan. tovariši odkrili nagrobni spomenik. Za službovanja v Postojni in Lj. je sestavil 11 letnikov Ročnega zapisnika za slov. učiteljstvo (Postojna 1894–1904). – Prim.: A. Lesjak, Zgod. dobrovske fare pri Lj. (1893) 154; Prvo letno poročilo Kranjskega ustan. zavoda za gluhoneme v Lj (1907) 15/6, 39–41; Simonič 425, 590; ZSM I, 258/59; III, 233; IV, 219; V, 238; VI, 199; VII, 266; S 1900, št. 248; 1907, št. 284; SN 1900, št. 249; SU 1907, 205/6; 1908, 260–2 (I. Štrukelj); UT 1900, št, 31; 1907, št. 50; Štirideset let gluhonemnice v Lj. (1940) 24/5 (s sliko). Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Primožič, Štefan (1866–1907). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi471273/#slovenski-biografski-leksikon (15. avgust 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine