Slovenski biografski leksikon

Pretnar Josip, organizator planinstva, r. 18. febr. 1891 v Veliki Dolini pri Krškem učitelju Jakobu P.-ju, je študiral gimn. v Celju in Lj. (tu 1911 matura), pravo v Gradcu (1911-5) in Zagrebu (1918-9), kjer je bil 1919 prom., stopil nato v sodno službo v Lj., a prestopil okt. 1922 k Zbornici za TOI kot tajnik in predsednik obrtn. odseka, kasneje nameščenec republiške planske komisije. Že kot gimnazijec je 1910 ustanovil z Jožefom Jerasom Dijaško počitniško zvezo in izdal knjižico z navodili za potovanja po slovan. jugu. V svoji stroki je objavil 1933 Pravilnik za mojstrske izpite s pojasnili iz obrtne, trgov., social. in davčne zakonodaje. Od 1918-30 je bil urednik OV, od 1932-5 pa OG. - Pomembno je njegovo delovanje v našem planinstvu. Kot zastopnik mlade struje, ki je šla za preosnovo SPD v smislu sodobnega alpinizma, je bil na izred. obč. zboru 16. jul. 1931 izvoljen namesto odstopivšega dr. Fr. Tominška za predsednika SPD. Kot tak je izvojeval 1936 reorganizacijo društva po načelu strnjene enotnosti sl. planincev, a čim širše samostojnosti podružnic v uprav. pogledu. V 15letni dobi njegovega predsednikovanja (1931-45) se je uredilo fin. stanje društva, uvedla sistematska gojitev strme alpinistike in zimskega športa v društvu s prirejanjem vežbalnih tečajev in ekskurzij, organizirala reševalna služba v planinah in strokovni pouk gorskih vodnikov, preuredilo gospodarstvo in nadzorstvo planin. koč, poglobila propaganda za naše planine v inozemstvu (Anglija, Bolgarska, Švica) z izdajo planin. knjig (n. pr. Mlakarjevih Izbranih planin. spisov (I-III, 1938-9) in ličnih albumov s fotogr. posnetki sl. planin, osnovala v okrilju SPD posebna mladinska organizacija ter polagali temelji za bodoči Planinski muzej v Lj. Pod njegovim vodstvom je SPD sezidalo planinski dom na Komni (1936), najlepšo in najmodernejšo dotedanjo društveno stavbo. Ojačena aktivnost SPD se je pokazala tudi na zunaj z rastočim številom članstva (1940: 11.134 članov), 31 podružnicami in 59 planin. postojankami; društveno glasilo PV se je od 1931 razvilo v ugledno revijo, ki se je vsebinsko in ilustrativno lahko kosala s pomembnejšimi inozemskimi alpinist. glasili. - P. je bil 15. nov. 1931 izvoljen za tajnika Zveze plan. društev kralj. Jsl., 1933-8 je bil tudi v odboru Asociacije slovanskih plan. društev in delegat Zveze plan. društev kralj. Jsl. pri Mednarodni uniji plan. društev v Ženevi. - Za PV je spisal poleg manjših prigodnih člankov (PV 1937, 1-3; 65-6; 1939, 177-9; 1940, 1-6) daljši, živahno spisani potopis Po planinah Južne Srbije (PV 1937, 4-10, 33-8, 65-72, 97 do 101), v katerem priporoča sl. planincem obisk tega jim neznanega gorskega sveta. Po osvoboditvi je v Planin. zborniku 1945, 5-8 razvil program bodočega dela SPD. - Prim.: J 1931, št. 164 (slika); 1944, št. 228 (slika); PV 1931, 212-20; 1932, 21-2, 201-7; 1933, 53-5, 137-9 (slika), 377; 1934, 4, 33, 65, 97, 189-92, 384-5; 1935, 231-5, 257-60; 1936, 274-8; 1937, 231-6, 241, 278; 1938, 199-203; 1939, 249-51; 1940, 217-20; Planin. zbornik 1945, 5-8, 76-7 (Wester, Ob petdesetletnici PV). Ara.

Andrejka, Rudolf: Pretnar, Josip (1891–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi467907/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine