Slovenski biografski leksikon

Preprost Brikcij, humanist, r. v 1. pol. 15. stol. v Celju, u. 29. nov. 1505 na Dunaju. »Briccius Preprost de Cilia« je bil v polet. sem. 1457 imatrikuliran na dun. univ., 1469 je začel predavati na dun. art. fak. Bil je zastopnik tedanje mlade humanist. struje in predaval o Ciceronu. V zim. Sem. 1476/7, 1782/3, 1485/6 je bil dekan artist. fakul. L. 1469 si je dal prepisati dve knjigi (št. 3147, 3250 v dun. nac. bibl. z ekslibrisom »M. Briccii de Cilia«). Prva obsega Ciceronove retor. spise s komentarji in drugimi sestavki (dvema jo menda P. sam pripisal pripombe o vsebini, besedah in konstrukcijah), druga pa 17 gramat.-stilist. razprav raznih zgodnjehumanist. avtorjev. Trditev Frid. Kaučiča (SN 1898, št. 13 in IMK 1899, 71), da je P. 1469 spisal »komentar k Ciceronovi retoriki«, ki ga hrani dvor. (zdaj nac.) bibliot. na Dun., je torej napačna. V teologiji, kamor je P, prestopil, je postal 1473 baccalaureus, 1480 licentiatus, 1491 doctor, v zim. sem. 1492/3, v polet. sem. 1494–7, 1501, 1503 in v polet. sem. pred svojo smrtjo pa. dekan. Kot rektor univ. (zim. sem. 1480/1, 1491/2, 1497/8) je v 3. funkc. dobi dobil predikat »magnificus« (od 1500 dalje uraden); prof. medicine Jernej Streber (Scipio) mu je tedaj posvetil svojo knjigo A Malafrancos morbo Gallorum praeservatio et cura, enega najstarejših dun. tiskov. Ko je prišel v začetku okt. 1493 Maksimilijan I. na Dunaj, ga je univerza pričakala pred stolnico sv. Štefana in P. ga je nagovoril s prošnjo, naj potrdi univerzi privilegije in dodeli zastopnikom raznih ved zadostno plačo. P. je bil od 22. maja 1485 član dun. stolnega kapitlja in od 1493 v njem kantor. V oporoki je svoje nemajhno premoženje razdelil, dal legate svojima dvema bratoma in trem sestram ter določil dve dij. ustanovi, ki bi ju naj bili deležni predvsem njegovi sorodniki ali rojaki (compatriotae vel gentiles), — Prim.: I. Orožen, Celska kronika 119; J. v. Aschbach, Gesch. d. Wiener Universität II (1877) 39, 42, 1244, 356, 448, 451–4; J. Macun 12 (več svojevoljnih ugibanj); Kres 1883, 224; H. Zschokke, Gesch. d. Metropolitan-Capitels zum hl. Stephan in Wien (1895) 308, 375, 385 (tukaj popačeno ime: Praepost, Ponprobst, Praeprobst); K. Schrauf, Die Stiftbriefe der an der k. k. Universität Wien bestehenden Stipendien - Stiftungen (1895); Fridolin Sevničan (= Kaučič), SN 1898, št. 12–3; F. Kaučič, IMK 1899, 68–71; D (Celje) 1906, št. 54, 57; K. Grossmann, Die Frühzeit des Humanismus in Wien bis zu Celtis' Berufung 1497 v Jb. f. Landeskunde von Niederösterreich XXII, 1929, H. 2/3; H. Göhler, Das Wiener Kollegiat-, nachmals Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung in den ersten zwei Jahrhunderten seines Bestandes 1365–1554 (Dissertation, Wien 1932); poročilo gen. direkcije nacion. biblioteke na Dunaju. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Preprost, Brikcij (med 1400 in 1450–1505). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi461242/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine