Slovenski biografski leksikon

Prenj Ferdinand, pravnik, r. 18. okt. 1876 v Oplotnici pri Slov. Konjicah (prvot. priimek Preindl). S 7. letom je izgubil starše in, prepuščen tujim ljudem, neredno obiskoval ljudske šole v Slov. Bistrici, Poljčanah in Ločah. Tako je šele 1890 vstopil v marib. gimn., a jo 1898 dovršil z odliko, pravne študije na Dunaju pa 1902 (doktorat 10. jul. 1903). V dun. Sloveniji je z Gregorjem Žerjavom, Božidarjem Ferjančičem in dr. uvedel radikalno-nacionalno strujo. Na Dunaja se je priučil srbohrv. jeziku ter okt. 1902 stopil v službo pri okrož. sodišču v Banji Loki, jut. 1903 pa k fin. inspektoratu prav tam. L. 1905 je prišel kot fin. pristav v Mostar, 1906 k fin. oddelku zemaljske vlade v Sarajevo, kjer je 1907 napredoval za fin. podtajnika in 1912 za fin. tajnika. Tu je za evropske vojne 1914–8 uspešno vodil referate za trošarino in carino ter bil ponovno odlikovan. Dne 28. dec. 1918 ga je Narodna vlada v Sarajevu imenovala za fin. svetnika, febr. 1919 je bil poklican v fin. ministrstvo v Beograd, kjer je apr. 1919 postal načelnik oddelka za posredne davke. Kot tak je izenačil 1920 predpise o drž. trošarini ter sodeloval pri uredbi taksnega zakona. Ko so bila 1922 ustanovljena upravna sodišča, je bil jun. 1923 imenovan za upravnega sodnika v Sarajevu, febr. 1927 pa za predsednika tega sodišča, kjer je predsedoval senatu za finančno upravne spore. Okt. 1933 je bil imenovan za predsednika upravnega sodišča v Celju, a je stopil zaradi bolehnosti 5. maja 1934 v pokoj, ki ga uživa v Mostarju. Za svoje uspešno delovanje je bil tudi v novi državi ponovno odlikovan. — P. se je udejstvoval v fin. strok. literaturi. Izdal je (vse v Sarajevu in v lastni založbi) naslednje knjige: Komentar k bos. herceg. dohodarstvenom zakonu i postupku (1907); Predoznačni postupak (1910), ki se je uporabljal na vsem jugu bivše Avstro-Ogrske; Sistem trošarine, opšti deo (1911); O igrama na sreču, lutriji i držav. prevozima (1912). V nemškem jeziku je izšla 1913 njegova knjiga: Die Finanzkonzeptsprüfung, systemamtische Darstellung des Prüfungsstoffes. Med vojno 1914–8 je kot načelnik drž. aprovizacijskih naprav pomagal nacionalnim Jugoslovanom. Že v Avstriji je bil v Sarajevu voditelj tam. Slovencev, katerim je ustanovil Slov. klub, čigar predsednik je bil 15 let. V zadnjih letih je sprožil in pospešil ustanovitev sarajevske podružnice lj. Vzaj. zavarovalnice. — Prim.: Personalni spisi v pravosod. ministrstvu Beograd; J 1934, št. 119 (slika); Nova Doba 1934, št. 41; S 1934, št. 117. Ara.

Andrejka, Rudolf: Prenj, Ferdinand (1876–1957). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi460611/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine