Slovenski biografski leksikon

Premk Josip, pripovednik, v Lj. r. 13. febr. 1889 in u. 3. jul. 1913. Bil je delavski sin, dovršil je 2 razr. na klas. gimn. v Lj. (1900–2), se kmalu posvetil samo slovstvu; od 1905. je objavil v SN in drugih časopisih (Nar. dnevnik, Naš list, Slov. gospodinja, DP) mnogo krajših črtic, od 1908 pa tudi v LZ in Sn pesmi, črtice, novele in romane. Bil je nemirna narava; 1909 je napravil daljše popotovanje po Balkanu. Že bolan je v okt. 1912 šel k vojakom v Kanal pri Gorici, kjer so ga kmalu odpustili; u. je za jetiko. — Njegove pesmi so pod vplivom Murnove domačijske romantike, izmed najznačilnejših je Procesija (Sn 1913); tudi proza se naslanja na domačijstvo v novoromantični smeri; prikazuje nam razdvojenost mestnega in kmečkega človeka, njegovo hrepenenje po sreči in lepoti (na podružnici, LZ 1908), nasprotje med domovino in tujino (Krona v višavi, LZ 1912). Priložnostno zgodovinski sta noveli: Znojilškovi (Sn 1907/8) oh Trubarjevi štiristoletnici in Ilivec Jurij Štefanek (Sn 1909). Za obsežnejša dela ni imel dovolj moči in globine: njegova novela Sorodni duši je prikrit pamflet na družabno okolico pesnika A. Medveda; med najboljšimi spisi je novela Madež (ZK 1912). Nekaj spisov je izšlo še po njegovi smrti v Sn in LZ. — Prim.: Sn 1913, 287; LZ 1913, 448; Šlebinger, 120–1; slika Sn 1913, 259. Kr.

Koblar, France: Premk, Josip (1889–1913). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi459252/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine