Slovenski biografski leksikon

Prekoršek Ivan, politik, r. 9. avg. 1883 kot sin malega kmeta v Prekorjah pri Vojniku, je obiskoval 4 razrede ljudske Šole v Vojniku, 1895–9 nižjo nem.-slov. gimnazijo v Celju, višjo v Mrb. in maturiral 1903. Zemljepis in, zgodovino je študiral v Gradcu in Pragi, bil 1909–13 potovalni učitelj DCM za Štajerska v Celju, 1913–8 – z izjemo Vojaške službe 1915 — upravitelj pivovarne v Žalcu, 1918–41 upravitelj javne bolnice v Celju, izgnan 1941–2 v Čupriji, 1942–4 konfiniran v Beogradu in je po osvobojenju od 1945 strokovni tajnik obrtniškega združenja v Celju. P. je eden predstavnikov narodne radikalne generacije, katero jo oblikovala ustanovitev slov. gimnazije v Celju, ki je dvignila nacionalno zavest mladine, jo usmerila k narodnim, jezikovnim in gospodarskim vprašanjem in k svetovnonazorski politični diferenciaciji štaj. Slovencev. V tem smislu je P. sodeloval pri ustanovitvi Tabora v Gradcu — 1905 predsednik —, pri poživitvi podružnic DCM, ustanavljanju knjižnic in prirejanju gledaliških predstav na ozemlju Celje—Vojnik—Nova cerkev, bil v Pragi odbornik Adrije in kot potovalni učitelj DCM organiziral nove podružnice in redna narodnogospodarska predavanja ter sodeloval pri Slov. braniku. Politično je deloval po programu narodne napredne stranke in z dopisi v celjski D, s katerimi je začel v gimnaziji, Nar. listu in NDk, terjal poslovenjenje napisov in šol, boj nemški trgovini in obrti ter štajercijanstvu, agitiral za majniško deklaracijo v SN in bil 1918 iniciator deklaracijskega tabora v Žalcu. Po 1918, je deloval po politični liniji G. Žerjava in A. Kramerja, sodeloval pri poslovenjenju celjskega nemškega doma (Deutsches Haus), bil 1925–37 mestni svetnik in odbornik Mestne hranilnice, 1931–5 skupščinski poslanec za celjski okraj, kot predsednik Zvezne tiskarne tihi glavni urednik celjske ND, za katero je napisal velik del uvodnikov, in 1920–41 predsednik Dramatičnega društva in moške podružnice DCM. Baš.

Baš, Franjo: Prekoršek, Ivan (1883–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi458247/#slovenski-biografski-leksikon (20. oktober 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine