Slovenski biografski leksikon

Požar Lovro, šolnik, r. 10. avg. 1855 v Vrhpolju pri Moravčah, u. 24. jul. 1946 v Lj. Osn. šolo in nižjo gimn. je obiskoval v Lj., višjo v Celju, kjer mu je bil Aškerc sošolec. V Gradcu je študiral filozofijo, slavistiko in klasično filologijo do 1883, prom. 1. dec. 1882. Služboval je kot poskusni kandidat in suplent v Lj. (1883–9), kot prof. v Novem mestu (1889–91), nato na II. drž. gimn. v Lj. (1891–1907), od okt. 1907 do upokojitve nov. 1916 ravnatelj na I. drž. gimn. v Lj. Občinski svet lj. je nov. 1896 imenoval P.-ja za ravnatelja na novo ustanovljeni mestni višji dekliški šoli, ki jo je poleg delne svoje službene obveznosti na gimn. uspešno vodil 11 let do okt. 1907. Preden je prevzel vodstvo zavoda, si je ogledal na daljšem potovanju nekaj znamenitejših avstrijskih zavodov te vrste in preštudiral njih uredbo. Na šoli je ustanovil trgovski in pedagoški tečaj. Ko se je sčasoma pokazala potreba po reorganizaciji zavoda v modernem smislu in se je šola pretvorila v mestni šestrazredni dekliški licej, je zanj sestavil štatut in učni načrt ter se trudil, da se je potrebna zgradba za šolsko poslopje pospešila. Deloval je v občinskem svetu mesta Lj. (1896–1905) in v odboru MS kot član književnega in gospodarskega odseka (1887 do 1918) ter uredil LMS za l. 1888 in 1889. Literarno se je le malo udejstvoval. Sestavil je Latinske vadbe za tretji (1896) in četrti (1900) gimn. razred, napisal nekaj knjižnih poročil o Matičnih publikacijah (LZ 1889, 1890) ter izpopolnil K. Glaserjev življenjepis o Bož. Raiču v LMS 1888 s spomini na osebno občevanje z navdušenim narodnim buditeljem, ko je bil kot vseučiliščnik nekajkrat njegov gost. — Prim. IV. izv. mest. dekl. liceja 1911, 4 in sl.; J. Debevec, Mentor 25 (1937–8) 118–9 s sliko. Šr.

Šlebinger, Janko: Požar, Lovro (1855–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi454424/#slovenski-biografski-leksikon (14. avgust 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine