Slovenski biografski leksikon

Povalej Josip, narodnjak, r. 6. dec. 1869 v Brezju pri Sv. Primožu (Sv. Jurij pri Celju), u. 26. marca 1944 v Bgd. Obiskoval je 7 let ljudsko šolo pri Sv. Juriju, 1 leto v Celju, vstopil 1883 na celjsko gimn., odslužil 1890/1 vojaško leto in mat. 1893. Pravo je študiral v Gradcu in prom. 1897. Služboval 1897–9 pri dež. fin. direkciji v Gradcu, bil nato do 1909 kot edini Slovenec koncipist in fin. komisar pri fin. direkciji v Mariboru, od koder je bil iz narodnopolit. razlogov premeščen v Bruck o. M., postal 1911 fin. tajnik, bil premeščen k fin. direkciji v Lj., kjer je ostal do 1918, ko je bil imenovan za fin. direktorja v Mariboru. Po likvidaciji mariborske fin. direkcije 1928 je postal fin. direktor v Lj., 1932 upok., živel na svojem posestvu pri Mrb. do deportacije v Srbijo l. 1941. Kot gimnazijec je prišel pod vpliv Mahničevih idej, na univ. pa je bil v »Triglavu« eden pobornikov protialkoholnega gibanja in izdal 1897 skripta Das juridische Studium in Fragen und Antworten. Ob prihodu v Maribor je sodeloval pri ustanovitvi Sportnega društva, v dobi polit. diferenciacije štaj. Slovencev je stopil v vrste katol.-narod. pokreta, bil med ustanovitelji Slov. kmečke zveze in kandidiral na njenem programu 1907 v celjskem okraju, a propadel predvsem zaradi svojega službenega položaja kot fin. komisar proti Fr. Robleku kot kmetu. Bil je med soustanovitelji marib. Spodnještaj. ljudske posojilnice in do odhoda v Lj. preds. nadzorstvenega sveta. Pri Sv. Jurju je v predvojni dobi pridobil veleposestvo, vplival s tem na volitve v okrajni zastop, bil preds. kraj. šol. sveta, ki je 1907–9 postavil moderno ljudsko šolo, in bil na delu za slov. kmet. šolo pri Sv. Jurju. Ob prevratu je poslovenil marib. fin. direkcijo. O davčnih in kmetijskih vprašanjih je pisal v Naše gorice, Stražo, S in SGp. — Prim.: Naš glas 1933, št. 22; S 1933, št. 205. Baš.

Baš, Franjo: Povalej, Josip (1869–1944). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi453212/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine