Slovenski biografski leksikon

Potočnik Drago, gospodarski publicist, r. 23. dec. 1904 v Zgbu, je dovršil 1923 lj. gimn. in posečal nato 5 semestrov Ekonom.-komercialne visoke šole v Zgbu, bil 1925–41 urednik gospodarske rubrike S, od 1942 tajnik Pokrajin. zveze delodajalcev v Lj.; od jun. 1945 je tajnik Združenja denar. in zavaroval. zavodov v Lj. in od 1947 hon. pred. na gospod. fakulteti. Deloval je tudi mnogo v novinarskih strok. organizacijah, tako 1928–41 kot blagajnik lj. sekcije Jsl. novinar. društva, 1931–45 kot podpredsednik stavbne in gospodar. zadruge Novinarski dom in kot član Socialno ekonom. instituta od njega ustanovitve. P.-ov pomen je v tem, da se je s časom razvil v enega naših najpomembnejših gospodar. publicistov. V številnih člankih in razpravah, ki jih je priobčeval v SMI, TT, Času, Kron in zgb. Bankarstvu, v katerem je bil od 1930 do 1932 tudi urednik rubrike Ekonomski pregled, je obdeloval probleme iz področja financ, denarstva in industrije, gospodar. statistike in gospodar. zgodovine z veliko spretnostjo in strokovnim znanjem. Važne so njegove razprave o zgodovini slov. bank, ki so izšle za dobo do 1918 pod naslovom Iz zgodovine slov. bank v Kron 1937, 113 do 117, 169–72 in 240–45, za čas od 1918–38 pod naslovom Slov. denarništvo v SZS 1939, 441–57 in za čas 1941–5 v razpravi Naše denarstvo in zavarovalstvo za časa okupacije, ki jo je izdalo 1945 kot posebno brošuro Združenje denar. zavaroval. zavodov v Lj. Pomemben je tudi njegov Statistični dodatek v SZS 1939, 543–59, kjer so zbrani vsi razpoložljivi podatki iz gospodarske statistike Slovenije med 1918–38. Ob stoletnici vevških papirnic 1943 je spisal (anonimno) brošuro o postanku in razvoju tega industrij. podjetja (v založbi Združenih papirnic). Med manjšimi članki je omeniti naslednje: Stanje ruskega gospodarstva in vprašanje priznanja Rusije v SMI 1924, 65–69, v katerem se je zavzemal za to, da naveže Jsla diplomat. stike s Sovjet. zvezo, kar je povzročilo polemiko prof. dr. Ehrlicha v Času 1923/24, 204, 217, 294; Stanje industrije v Sloveniji, SMI 1925, 57–63; Statistični doneski k industriji lj. trgovstva, TT 1931, 88–98; Privilegirani denarni zavodi v naši državi, Čas 1933, 32–43; Železarstvo na Gorenjskem, TT 1937, 97–105; Naša težka industrija, TT 1937, 141–49; Naše rudarstvo, TT 1939, 18–24; Investicijska delavnost v naši državi, TG 1939, 149–64; Podatki poklicne statistike pri nas in drugod, TG 1940, 150–60; Privil. denarni zavodi in Slovenija, TT 1940, 104–11; Lj. pred 100 leti in sedaj, S.-ev koledar 1914, 62–4. Ara.

Andrejka, Rudolf: Potočnik, Drago (1904–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi451810/#slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine