Slovenski biografski leksikon

Potočnik Alojzij, lokal. zgodov. raziskovalec, r. 17. jun. 1876 v Lj., je po končanem učiteljišču v Lj. služboval od 1897 kot učitelj po raznih krajih, najdalje v Retečah (1901–09), Spod. Šiški (1909–12) in od sept. 1912 na II. mestn. deški ljud. šoli v Lj., kjer je 15. sept. 1934 stopil v pokoj. Povsod je gojil petje, v Šiški vodil pev. zbor Čitalnice, v Lj. pa od njega (1924) ustanovljeni pevski zbor Gospodar. in izobraž. društva za dvorski okraj; poleg tega je vršil od 1920–40 posle knjižničarja Javne dvorske knjiž., izdal imenik knjig ter opisal v dodatku početek in razvoj društva. L. 1925 ga je lj. mest. načelstvo imenovalo za načelnika dvor. okraja in varuha ubogih, posel, ki ga je opravljal do 1934. Febr. 1928 je bil izvoljen v lj. občin. svet, kjer je ostal do febr. 1931. Na pobudo Iv. Vrhovnika, s katerim se je seznanil okoli 1914, se je začel zanimati za lj. preteklost ter uporabljal pri tem poleg tiskanih tudi arhivalne vire. Ob petdesetletnici II. deške ljud. šole na Grabnu je v njenem letnem poročilu 1925 priobčil članek Krakovo in Trnovo v preteklih stoletjih. Ob isti priliki je napisal igrokaz Matevžev stric pripoveduje, v katerem je opisano življenje starih Krakovcev in Trnovčanov. Od njegovih številnih (ok. 50) člankov in razprav, ki jih je objavljal največ v lj. dnevnikih s svojim imenom ali s kratico A. P., so pomembnejši: Prometna sredstva v stari Lj., SN 1931, št. 143; Lj. prepiri pod Francozi, J 1938, št. 72; Tivolski grad in park v Lj., Kron 1938, 231–5; Lj. pokopališča, J 1939, št. 255; Naš Rožnik in njegova preteklost, J 1941, št. 296; Naši mesarji pred polstoletjem, J 1942 (poned. izdaja, št. 17 in 18); Lj. vozniki, S 1942, št. 173; Zgodovina Hrenovega križa, J 1942, št. 240; Neme priče lj. preteklosti, J 1942, št. 263–4, 268, 272, 274, 278, 283, 285, 287; J 1943, št. 6, 12–13, 20, 22, 24–25, 42–3, 60, 65, 70, 76, 82, 83, 88, 99, 108, 111, 137, 148, 153; Lj. postreščki, S 1943, št. 112 in Proslava zmage pri Sisku pred polstoletjem v Lj., J 1943, št. 137. — V P.-ovem rokopisu se nahaja zgodovin. in umetn. opis vseh nekdanjih in sedanjih lj. svetišč ter velika zbirka lokalnozgodovin. izpiskov iz J, LL, LZg, S in SN. Za njegove zasluge mu je bilo 16. maja 1934 podeljeno lj. meščanstvo. Ara.

Andrejka, Rudolf: Potočnik, Alojzij (1876–1954). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi451273/#slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine