Slovenski biografski leksikon

Porenta Luka, čebelar, r. 12. okt. 1823 v Pevnu pri Stari Loki, u. 3. jun. 1882 v Srednji vasi v Bohinju. Gimn. je študiral 1835–41 v Lj., se vpisal v filozofijo, a v 1. sem. dobil iz filozofije 2. red, iz matematike in filologije pa ostal neocenjen in v 2. sem. izstopil; 1842/3 je študiral v Gorici, 1843/4 v Lj. dovršil 2. letnik filozofije v obeh semestrih z odliko. Bogoslovje je 1844–8 študiral v Lj., ord. 5. jul. 1848. Za kaplana je bil nameščen šele 1849 v Sred. vasi v Bohinju, kjer je bil za župnika njegov stric Anton Porenta. Ko je ta 28. jan. 1861 u., mu je bil Luka naslednik in ostal župnik v Sred. vasi do svoje smrti. Pozidal je po svojih načrtih župnišče, oskrbel zvonove in mnogo notranje cerkvene oprave, med dr. tudi orgle, in se zelo trudil za zidanje nove šole in ureditev vzornega šolskega vrta. Čebelariti je začel takoj, ko je prišel v Sred. vas L. 1857 je iz neke knjige (M. Beyer u. J. F. O. Kühner, Illustr. neuester Bienenfreund, Leipzig 1855³) spoznal panje s premakljivimi satniki, iznajdbo župnika Dzierzona v Karlsmarktu v Pruski Šleziji (o njem I. Hribar, N 1880, 407). Spoznavši, da so Dz.-ovi panji za naše, zlasti za gorenjske kraje preveliki, pretežki, predragi, za prevažanje nepripravni in jemljejo v uljnjaku preveč prostora, je sistem premakljivih satnikov porabil pri starem kranjskem panju. S tem se je pričela nova doba našega čebelarstva. Novi kranjski panj in svoje dolge izkušnje z njim je opisal v N 1875 od št. 13 dalje: Novi kranjski panj po Dzierzonovi osnovi (ponatis Lj. 1876). Njegove panje je v Lj. prodajal trgovec Mih. Pakič (pogl. SBL II, 259 [Pakiž] in popravi tisk. pogr. v imenu). — Prim.: Izvestja lj. gimn. (Juventus) 1836–41; katalogi filoz. studija v arhivu lj. klas. gim.; lj. škof. šematizmi 1845–83; N 1875, 104 in 1882, 184, 199. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Porenta, Luka (1823–1882). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi450796/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine