Slovenski biografski leksikon

Pongratz Oskar, brat Gv. P.-a, podjetnik, r. 25. dec. 1826 v Slov. Bistrici; u. 29. apr. 1892 na Dunaju. Po dovršenih pravnih študijah in doseženem doktoratu je vstopil pri fin. prokuraturi v Lj., kjer je 1858 napredoval za pristava, ok. 1860 pa je zapustil drž. službo in odprl odvetniško pisarno v Lj., Gosposka ul. 213 (danes št. 1), ki je zaslovela zlasti v gospodarskih krogih. Udejstvoval se je v podjetjih brata Gvidona P.-a (gl. prejšnji članek) že od 1857 dalje ter bil njegov pravni zastopnik pri gradnji Južne železnice čez Lj. barje. Po poroki (1856) z Marijo Maurerjevo, edino hčerko podjetnika Franca Maurerja v Celju, je postal solastnik Maurerjevega premogovnika v Trbovljah, ki se je bil po otvoritvi Južne železnice znatno razširil, a je 1872 prešel v last novo ustanovljene Trboveljske premogovne družbe, v kateri je imel P. nekaj časa vodilno vlogo. Ok. 1861 je odprl ob novozgrajeni žel. progi Pragersko—Čakovec premogovnik Dolenje Ladanje pri Maruševcu ter bil udeležen tudi pri bratovih pristaniških gradnjah v Trstu, vodovodu v Gradcu, uravnavi Neretve itd. Vsi ti posli, obenem pa uprava posestev (obsežni vinogradi v okolici Svetinj pri Ormožu) in graščin, ki jih je medtem pokupil (Polzela pri Celju, Dornava pri Ptuju, Maruševec in Kalenec na Hrvatskem) mu niso dopuščali, da bi bil dalje izvrševal odvetništvo; zato je svojo odvet. pisarno v Lj. 1869 oddal dr. Jos. Sajovicu star. ter se preselil na Dunaj, kjer je poslovala v njegovi palači (I. Bankgasse 1) osrednja pisarna Pongračevih (Pongratzsche Zentralkanzlei). V Lj. je imel v lasti hiše v Gosposki ulici 1, na Turjaškem trgu 4, od 1861 Staro cukrarno (2. dec. 1924 prodana tvrdki Kunc), hiše št. 43, 45, 47 in 49 na Poljanski cesti (št. 43 in 45 prodani 1937 zid. mojstru Jos. Mozetiču), poleg tega še obširno zemljišče v Vodmatu ob sedanji Ahacljevi cesti (prodano 1925 mestni občini lj. za zidavo stanovanjske hiše). Dne 19. avg. 1890 je dobil plemstvo. Od njegovih otrok je podedoval sin Oskar grad Maruševec, Gvidon Dornavo pri Ptuju, hčerka Frančiška, por. z bratrancem dr. Maksom P. pa Polzelo. Premogovnik Dolenje Ladanje je prevzela delniška družba. — Oskar P. ni bil tako velikopotezen podjetnik kot njegov brat Gvidon, vendar pa je z njim in poleg njega znatno vplival na gospodarski razvoj naših dežel. — Prim.: LZg 1892, št. 100. Ara.

Andrejka, Rudolf: Pongratz, Oskar, pl. (1826–1892). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi448618/#slovenski-biografski-leksikon (6. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine