Slovenski biografski leksikon

Ponebšek Janko, ornitolog, r. 30. maja 1861 v Preski nad Libergo, obč. Šmartno pri Litiji, u. 14. jan. 1935 v Lj. Normalko in gimn. (1883) je dovršil v Lj., bil nato nekaj let domači učitelj pri grofu Attemsu, pohajal od 1886 pravne študije na Dunaju ter jih končal v Gradcu, kjer je bil 21. dec. 1891 promoviran. Konec 1891 je vstopil kot fin. konc. pripravnik pri fin. ravnateljstvu v Lj., služboval v Krškem, nato kot fin. koncipist v Radovljici, kot davčni nadzornik v Litiji in Postojni, kjer je 1900 napredoval za višj. davčn. nadzornika ter bil obenem premeščen v Novo mesto, 1904 pa v Črnomelj. L. 1906 je bil kot fin. tajnik poklican v Lj., kjer je odslej služboval pri fin. ravnateljstvu in davčni administraciji, napredoval 1911 za fin. svetnika, 1919 za višjega fin. svetnika ter stopil 26. febr. 1927 v pokoj. — Od 1892 se je začel sistematično pečati z ornitologijo ter zbral obsežno zbirko ptičjih mehov in jajc, ki so zbrani v Nar. muzeju. Sodeloval je pri imenstvu ptic za Naumannovo »Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas« (Jena 1905) ter dopisoval vsem pomembnejšim evropskim in celo japonskim ornitološkim časopisom. Mnogo člankov ornitološke in lovske vsebine je priobčeval v SN, LZg, Carn, ŽiS in L, ki mu je bil 1923 tudi urednik. Najpomembnejše njegovo delo »Naše ujede« je bilo priobčeno v Carn 1915 do 1918. Prvi del (Sove) je izšel (1917) kot samostojna knjiga, drugi del (Kragulji) je dospel v tisku le do opisa jastrebov, sokolov in lunjev, drugo je ostalo v rokopisu. — P. je 1926 izvojeval ustanovitev drž. ornitološkega observatorja v Lj., po katerem je Slovenija zaslovela kot važno križišče ptičjih selilnih potov. Zbral je tudi obširno gradivo za jsl. ptičjo terminologijo ter zasnoval »Kompendij Ornis Sloveniae«, ki naj bi obsegal sistematičen opis vseh slov. ptic, a ga ni dovršil. — Prim.: J 1935, št. 13; L 1935, 73; S 1935, št. 12; ŽiS 1935, 129 (slika); Andrejka, Zaslužni slov. upravni juristi 1939, 141–2. Ara.

Andrejka, Rudolf: Ponebšek, Janko (1861–1935). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi448296/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine