Slovenski biografski leksikon

Pollak Karel, veletrgovec in tvorničar, r. 28. okt. 1853 v Kranju kot edini sin Jakoba P.-a, lastnika strojarne na Lajhu, u. 9. jul. 1937 v Lj. Po zgodnji očetovi smrti se je izučil v Tržiču usnjarstva pri stricu Valentinu P.-u, s katerim se je bila njegova mati Ana roj. Jalen v drugič poročila. Že l. 1875 je ustanovil v Lj. trgovino z usnjem, sprva na Rimski cesti 2, potem (od 1876) na Dunajski cesti 19 ter organiziral uvoz kož v Lj. s pomočjo sorodnika Alfreda P.-a, senzala v Trstu, izvoz usnja iz naših dežel pa na Ogrsko, Balkan, Anglijo in Švedsko. Ta trgovina mu je tako uspevala, da je 1893 kupil od vdove Marije Mallyjeve, roj. Pollak, svoje sestrične, strojarno njenega u. moža Vincenca Mallyja na Lajhu v Kranju. L. 1900 je kupil za pol milij. kron usnjarno Ivana Janescha v Lj., sezidano 1870 na Sv. Petra nasipu, ter jo 1902 razširil in prenovil. — Tvornica v Kranju je izdelovala predvsem fino svinjsko usnje, ki je hitro zaslovelo v Angliji in Franciji, ljubljanska pa vse vrste telečjega usnja (jermene, podplate in pod.), pozneje tudi poceni čevlje za domače semnje. Obe tvornici sta izvažali svoje izdelke po Avstro-Ogrski, na Balkan, v Nemčijo, Anglijo, Francosko, Rusijo in celo v Ameriko. Zaposlovali sta redno do 500 delavcev, v dobrih letih tudi 700. Velik razmah in zaslužek je prinesla P.-ovim tvornicam 1. svetovna vojna 1914 do 1918, še večji je bil njih razvoj v letih po zedinjenju. L. 1920 je spremenil Karel P. svojo tvrdko, pritegnivši ji sinove Karla, Ivana in Pavla P., v rodbinsko delniško družbo »Indus« z delniško glavnico 1½ milijona dinarjev, s katero je tvornico v Lj. prezidal na 3 nadstropja, jo prenovil, opremil z modernimi stroji in vanjo uvedel nove pridelovalne načine, tako da se je njena kapaciteta potrojila (glede čevljev n. pr. na 1000 parov na teden). Kot tretje tvorniško podjetje je prirasla »Indusu« 1922 še bivša usnjarna Ivana Tomšiča na Vrhniki, ki jo je P. prenaredil v tvornico za fino leščeno usnje. — V političnem pogledu P. ni stopal aktivno v javnost, dasi je bil pristaš Katoliško narodne, pozneje Slov. ljudske stranke. Kot tak je z dr. Jan. E. Krekom in proštom Andrejem Kalanom novembra 1897 ustanovil Krščansko socialno delavsko zvezo ter bil nje prvi predsednik. L. 1932 se je, 80 let star, umaknil v zasebno življenje. — Prim.: S 1933, št. 245 (slika); 1937, št. 153 (slika); Lakatoš, Industrija Slovenije 1922, 75–6, 81; Erjavec 150; lastni podatki Karla Pollaka. Ara.

Andrejka, Rudolf: Pollak, Karel (1853–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi447521/#slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine