Slovenski biografski leksikon

Polec Julij, pravnik, r. 30. jan. 1852 v Lj., u. 14. okt. 1941 v Kamniku. Ljud. šolo in gimn. je dovršil (1870) v Lj., pravne študije na Dunaju. L. 1874 je vstopil v sodno prakso v Lj., bil avskultant tukaj, v Kamniku (1875) in Škofji Loki (1876), sodni pristav v Logatcu (1877), v Kamniku (1882); okr. sodnik na Brdu (1885), v Kamniku (1889, od 1896 kot sodni svetnik), v Lj. (1897); odlikovan (1905) z naslovom in značajem, 1906 pa imenovan za viš. svetnika in 1911 upokojen z naslovom dvorn. svetnika. Po prevratu (1918) je še pomagal kot pomožni votant v kaz. senatih do konca febr. 1919, ko se je preselil v Kamnik. — P., ki se je že kot gimnazijec, zelo nadarjen in vedno šegav, udeleževal prav takrat probujajočega se narodnega gibanja, je bil vedno med tistimi slov. sodniki, ki so, naslanjaje se na Pražakove jezikovne naredbe, dejanski uvajali slovenščino v zunanjem sodnem poslovanju. Kot predsednik kaz. senata v polit. razburkani dobi je mnogo pripomogel, da se niso izrekale preostre kazni. Kot avskultant je pripadal krožku »Omegovcev«, mladih pravnikov (Kersnik, Križman, dr. Škofic in P.), ki so z uvodniki pomagali prijatelju Jurčiču pri urejevanju SN. V prijateljskem občevanju s sošolcem J. Kersnikom na Brdu (1885–9) je nastala zasnova nekatere K.-ove povesti. — O sinu Janku (gl. članek); sin Julij P., zdravnik, r. v Kamniku 8. okt. 1883, je obiskoval tukaj ljud. šolo, gimn. v Lj. (do 1904); medic. študije dovršil na Dunaju z doktoratom 1910. Po dovršenem triletnem stažu v lj. bolnici je vstopil jan. 1914 v zdravstveno službo pri dež. vladi v Lj., opravil fiz. izpit na Dunaju, služil v prvi svetovni vojni v Lj. in na fronti (pri XI. in XII. soški ofenzivi, ter ob Piavi in St. Michelu na Francoskem) ter bil po prevratu postavljen za okr. zdravstv. referenta v Kamniku, nazadnje kot zdravstv. nadzornik. Od 1. febr. 1920 do plebiscita je bil eksponiran v Žel. Kapli. Med prebivalstvom zelo priljubljen in ugleden, je bil od 1939 tudi član ban. san. sveta.

Med drugo svetovno vojno se je udeležil narodnoosvobod. gibanja in bil s 24 drugimi talci po dvomesečnem zaporu v Kamniku in Begunjah 31. jan. 1944 ustreljen v Št. Vidu nad Lj. — Prim. (glede Julija P.-a st.): SN 1882, št. 155; 1906, št. 8; 1932, št. 23; 1941, št. 239 (s sliko); J 1932, št. 25 (s sliko) in 1941, št. 244 (s sliko) in 249 (dr. Fr. Vidic); S 1941, št. 243; Sl. Dom 1941, št. 239; SP 1923, 152; Prijatelj, 32, 125, 147–150; Šuklje, Sodobniki 97 (s sliko). Pc.

Polec, Janko: Polec, Julij (1852–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi446079/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine