Slovenski biografski leksikon

Pogačnik Jože, pesnik, kmečki sin, r. 28. sept. 1902 v Kovorju pri Tržiču, obiskoval klas. gimn. v Lj. (1914–22), univ. v Innsbrucku (1922–8), ord. 1927, dosegel doktorat iz bogosl. 13. apr. 1929; kot vikar je služboval v Kranju (1. jun. 1929–1. sept. 1930), nato je bil kaplan v Trnovem v Lj. in je 1937 postal ravnatelj Marijanišča; poučeval je verouk na učit. v Lj. in na trg. akademiji; od 1944 je stolni kanonik Codellijevega patronata. — Kot pesnik je sodeloval pri DS (od 1921), Treh labodih, M, mlad. in dij. listih Mentor, Križ na gori, Križ. Njegova pesem se v začetku odlikuje po žarkih relig. motivih in ekspresionistični sproščenosti, kasneje se umiri v skoraj filozofsko skladnost med osebnim relig. svetom in tradicionalnostjo vernega slov. domačijstva. Tako najde nov, moško hladen, negovan pesniški izraz in podobo relig. človeka, ki se je iz ekstatičnih zamaknjenj vrnil v razumsko naravo in jasno versko resničnost. L. 1931 je pri MD izdal pesniško zbirko Sinje ozare, urejeno v razdelke Jaz — Bog — Zemlja — Človek. — Napisal je tudi nekaj slovstvenih esejev, n. pr. Johann Reinhard Sorge (DS 1926), Peter Dörfler (DS 1927), Iz zgodovine Mohorjeve družbe (Celje 1936), kulturno ideološke članke v Križu na gori (1925–8), Času (1926–8), teološki razpravi Misterij in etika (BV 1932), Avtorske pravice in vest (BV 1937) in več slovstvenih kritik v DS, M in S. V zborniku Katholische Leistung in der Weltliteratur (Freiburg in Br. 1934) je objavil Das kath. Schrifttum der Slowenen. — Prevedel in priredil je liturgični knjigi Veliki teden (MD 1934) in Praznik presv. R. Telesa (MD 1934), ter drame: R. Sorge, Berač (rokopis); Thuyslaert, Slehernik (Lj. oder 1. zv., 1932) in E. Lavery, Prva legija (rokopis). — Prim.: Fr. Vodnik, DS 1931, 271; A. Ocvirk, LZ 1931, 561; B. Magajna, M 1931, 271; Ložar-Vodnik, Sodobna slov. lirika XLVI in 193–6 (s sl.); S. Škerl, DS 1934, 111. Kr.

Koblar, France: Pogačnik, Jože (1902–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi441361/#slovenski-biografski-leksikon (11. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine