Slovenski biografski leksikon

Pogačnik Franc Tomaž, janzenistično usmerjen teolog, r. ok. 1739 neznano kje, u. 6. sept. 1799 v Moravčah. Ni znano, kje je študiral gimn. in filozofijo. Teologijo je študiral na Dunaju in dosegel doktorat. Kdaj in kje je bil ord., ni znano. Jeseni 1773 ga je dvorni svetnik Martini, prof. naravnega prava na Dunaju, priporočil v Lj. za profesorja moralne teologije. Te profesure P. sicer ni dobil (podeljena je bila inorodcu Fr. Andr. Zieglerju), pač pa je bil 1774 imenovan za profesorja cerkv. prava na lj. liceju in je od 1776 dalje predaval tudi cerkv. zgodovino. Bil je ud konzistorija in prosinodalni eksaminator za župn. izpite. V Lj. se je spoprijateljil z Linhartom in postal 1781 ud obnovljene akademije operozov. Ko je bil 1783 bogosl. študij v Lj. zaradi ustanovitve generalnega semenišča v Gradcu odpravljen, je bil P. s tremi tovariši (J. Lenaz, J. Sorčan, F. Ziegler) premeščen na licej v Innsbruck, kamor je le s težkim srcem šel (prim. Linhartovo pismo Kuraltu 10. nov. 1783; ZSM XIV, 60). Ondi je predaval patrologijo, zgodovino bogoslovne literature in cerkv. zgodovino. V Innsbrucku se menda ni dobro počutil, kajti konec 1789 je kompetiral za izpraznjeno proštijo v Novem mestu, pa je ni dobil. Po obnovitvi bogosl. študija v Lj. 1791 se je P. jeseni vrnil v Lj., prevzel staro profesuro, bil 24. apr. 1792 izvoljen za prvega rektorja liceja ter bil kot tak tudi predsednik novo ustanovljenega študijskega konsesa v Lj. Pa že v nov. istega leta ga je nadškof Brigido, ki je odklanjal Herbersteinov janzenizem, imenoval za župnika v Moravčah, kjer je P. čez 7 let zagrenjen umrl. V preporodno gibanje aktivno ni posegal. — Prim.: Kidrič, Dobrovský 39, 46, 50, 66, 212 op. 166, 213 op. 169, kjer so navedeni viri in slovstvo; dodaj: F. Ilešič, IMK 1904, 9, 24/5; Kidrič, Zgod. 173, 263. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Pogačnik, Franc Tomaž (okoli 1739–1799). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi441006/#slovenski-biografski-leksikon (23. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine