Slovenski biografski leksikon

Podlesnik Ivan, gospodarski organizator, v Lj. r. 11. jul. 1881, u. 18. jul. 1936, je po dovršeni Mahrovi trgov. šoli v Lj. 1900 vstopil v službo pri Ljud. posojilnici ter postal vnet sodelavec dr. J. Kreka pri snovanju izobraž. društev in gospodar. zadrug. Med 1907-8 je pomagal dr. Kreku pri ustanovitvi dež. dvorazredne trgov. šole v Lj. ter prevzel 1908 na njej pouk iz knjigovodstva. Med 1914-8 je bil zaposlen v Katol. tiskarni, po prevratu je bil nekaj let družabnik trgov. podjetja Juhan v Lj., od 1927 knjigovodja pri Strojnih tovarnah in livarnah, 1931-36 pri gradb. podjetju inž. Fr. Dedeka. Na poučnih tečajih, ki jih je prirejal od 1903, je spoznal potrebo po knjigi, ki bi pojasnjevala društvom in zadrugam na poljuden način knjigovodska načela. Njegovo Knjigovodstvo, prva tovrstna knjiga v slov. jeziku, je izšlo v založbi Katol. bukvarne v Lj. v 2 delih: I. del (1907, 127 str.) je bil namenjen izobraž. društvom, II. del (1909, 382 str.) pa hranilnicam in posojilnicam po Reiffeisnovem sistemu; oba dela sta bila opremljena s številnimi praktič. vzorci in navodili. Strokovno oceno o knjigi sta podala A. Ušeničnik v Času 1908, 96 in Svitoslav Premrou v S 1909, št. 15. Že tedaj pa je knjiga ustrezala le najprvotnejšim praktičnim potrebam. Zahtevam teoret. šol. pouka je odpomoglo šele Gasteiner-Volčevo Knjigovodstvo, izšlo 1908. — P. se je poskušal tudi v raznih črticah in podlistkih v S in J (prim. J 1935, št. 109, odlomek Mati), ki pa so prav tako brez literar. vrednosti kakor njegova 1932 v samozaložbi izišla knjiga Spomini iz Lj. (prim. J 1933, št. 23). Poleg tega je P. priobčil še nekaj člankov v Času (Liberalizem in gospodarstvo 1908, 368-73; Socialna demokracija in vojna 1915, 158-62; O teozofiji 1908, 209-26), ki pa niso vzbudili posebnega zanimanja. Proti koncu svojega življenja je napisal dramo, »Na Krasu, tragedija naroda«, ki slika trpljenje Slovencev v Julij. Krajini, a mu je natisk preprečila smrt. — Prim.: Sn 1908, 62; 1909, 267; Šlebinger 173, 312-13; J 1936, poned. izdaja št. 29; TL 1936, št. 81. Ara.

Andrejka, Rudolf: Podlesnik, Ivan (1881–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi439261/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine