Slovenski biografski leksikon

Podgorc Valentin, organizator in publicist, r. 14. febr. 1867 pri Sv. Neži pri Velikovcu, je hodil v nem. ljudsko šolo v Velikovcu, študiral gimn. in bogoslovje v Celovcu, ord. 1890. Končavši 1891 bogoslovje, se je 8 mesecev bavil s socialnimi študijami v Nemčiji, bil nato kaplan v Pliberku in na Višarjah, 1893–1907 prefekt v Marijanišču v Celovcu, 1907–20 tajnik MD in prof. verouka na žen. učiteljišču pri uršul., 1920–9 slov. pridigar pri Sv. Duhu v Celovcu, od 1929 stolni kanonik. Njegovo delo je obrnjeno v versko, gospodarsko in socialno smer. Neštetokrat je govoril na cerkv., gospodarskih, polit. in prosvetnih zborovanjih in mnogo pisal v Mir, Kor. Slovenca, Reichspost, Kärntner Tagblatt. Zgradil in 1899–1920 vodil je gospod. zadrugo v Sinčivesi, bil 1895–1933 načelnik posojilnice v Celovcu in 1922–32 član deželnega kulturnega sveta. Sestavil je molitvenike: Sv. maša, vedna daritev nove zaveze (Celovec 1909); Sveta spoved (po p. Frukt. Hockenmayerju, Cel. 1910); Molitvenik za šolsko mladino (Cel. 1911). Dalje je priredil: Razlaganje cerkv. leta ali slov. Goffine (Cel. 1910) in Evangeljsko zakladnico (Cel. 1912). V nemščini je spisal: Der Religionsunterricht an der Volksschule. Erklärung des Katechismus nach den Lehren d. hl. Thomas v. Aquin, 2 zvezka. Po naukih in izkušnjah župnika Kneippa je sestavil knjigo Domači zdravnik (Cel. 1892 in še petkrat). P.-evo delo je knjiga, ki jo je 1937 brez pisateljevega imena izdala kor. Prosv. zveza kot poziv nemškim sodeželanom, naj se dajo Slovencem pravice, ki jim gredo: Die Kärntner Slowenen in Vergangenheit u. Gegenwart. Grundsätzliches zur Minderheitsfrage. F. K.

Kotnik, Franc: Podgorc, Valentin (1867–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi437386/#slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine