Slovenski biografski leksikon

Plumental (Plumthal, Pluementall, Blumental) Anton, slikar na Koroškem med 1570 do 1604. Verjetno je doseljenec z Nizozemskega. 1571 se navaja kot meščan v Beljaku; 1571 slika v dvoru v Gradcu. L. 1580 in sl. je poslikal strop v novi hiši koroških deželnih stanov v Celovcu (te slike pokriva sedaj Fromillerjeva slikarija iz l. 1740). L. 1586 je naslikal za isto stavbo 47 slik koroških deželnih knezov (do nadv. Karola) v naravni velikosti, ki so izginili, cesarja Maksa I. in poslednjo sodbo, 1588/89 freske na portalu in zunanjščini istotam. 1596 dela za zemljevid Koroške. L. 1598 je poslikal v fresko tehniki oltarno steno in apside v stolnici na Krki. L. 1617 je slikal oltarje cerkve na otoku na Bledu. Pobotnice o tem delu govore proti temu, da bi bil l. 1604 umrl, ako ne gre v tem primeru za sina A. P.-a starejšega. – Prim.: ZUZ 1924, 149; Steska I, 13; Die Kunstdenkmäler Kärntens, 513–4, 728; A. Schnerich, Der Dom zu Gurk, Wien 1925, 35, 81, 84, 100; Jaksch, Testament Plumenthals, Car. 88, str. 133; K. Ginhart in B. Grimschitz, Der Dom zu Gurk (1930), 93, 108, 116, 122–5, 131; M. Wutte, Neues von Blumenthal, Car. I (1925), 48 sl. Stl.

Stelè, Francè: Plumental, Anton. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi436317/#slovenski-biografski-leksikon (26. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine