Slovenski biografski leksikon

Ploj Jakob, rodoljub, r. 11. jul. 1830 v Grabonošu (obč. in žup. Sv. Jurij ob Ščavnici), u. 28. febr. 1899 v Ptuju. Ljudsko šolo je obiskoval sprva doma, 2 leti pa v Mariboru, kjer je študiral 6 razr. gimn., filozofijo in logiko je obiskoval v Gradcu in 1848 vstopil v graško bogoslovje, pa v 4. letu izstopil ter se posvetil pravnim študijam, katere je dovršil s promocijo 1856. Bil je 1856 do 1858 odvetniški koncipient v Gradcu, 1859 do 1860 v Ptuju, 1860–1 v Mariboru pri F. Dominkušu; 1861–70 odvetnik v Ljutomeru, potem do smrti odvetnik v Ptuju. – V Gradcu je bil 1848 član študentovske legije, odpotoval z njo na pomoč Dunaju, a se s pota povrnil. V Ptuju je prišel v stike z M. Hermannom, v Mariboru z D. Trstenjakom, F. Dominkušern in Jankom Sencem; s tem sta dala iniciativo za ustanovitev mariborske čitalnice. V Ljutomeru je z govorom, časniki, z delom v čitalnici, šolskem svetu in v okr. nastopu prebujal Prlekijo in bil organizator ljutomerskega ter soorganizator žalskega in kapelskega tabora. Na žalskem taboru je govoril za uvedbo slovenščine v šole in urade. Pri volitvah 1869 pa je bil član centralnega volivnega odbora za Slov. Štajersko. V Ptuju je bil do 1881 član mest. zastopa, član okr. zastopa, kjer se je zlasti zanimal za šolska vprašanja, odbornik in predsednik čitalnice, 1884 soustanovitelj in do smrti odbornik Posojilnice; sodeloval je 1882 pri nakupu ptujskega Narodnega doma, bil preds. ptujskega polit. društva »Pozor« in odbornik Slov. pol. društva za Štajersko. Bil je vnet podpornik dijaštva, zlasti ptujske Dijaške kuhinje. Polit. se je po taborih udejstvoval še v mladoslov. pokretu in kandidiral 1873 v ptujskem okraju na mladoslov. programu proti konservativcu M. Hermannu in nemškemu liberalcu Wurmbrandu. – Prim.: J. Vošnjak I, II (s sliko); ČZN XXVI, 26 nsl.; SGp 1881, št. 15, 29; 1886, št. 19; 1898, št. 5; 1900, št. 2; S 1899, št. 50. Slika: Slovenski tabor v Žalcu 6. sept. 1868. Baš.

Baš, Franjo: Ploj, Jakob (1830–1899). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi435792/#slovenski-biografski-leksikon (17. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine