Slovenski biografski leksikon

Pleško Karel, pravnik, r. 27. jan. 1834 in u. 23. apr. 1899 v Lj., tukaj obiskoval tudi ljud. šolo in gimn.; pravne študije dovršil na Dunaju 1852–6. To leto je vstopil pri dež. vladi v Lj. kot konc. praktikant in bil imenovan že 1857 za aktuarja pri mešanem okr. uradu v Litiji in napravil 1858 prakt. polit. izpit. Dovršivši kot litijski aktuar sodno prakso v Lj. in Novem mestu (1859), je napravil 1860 tudi sodniški izpit. L. 1863 je bil premeščen v Postojno, 1865 v Kranjsko goro in bil imenovan 1867 za okr. komisarja pri novo ustanovljenem logaškem okr. uradu v Planini, kjer je vršil tudi posle zemljiške odveze. L. 1869 je bil član in poročevalec v dež. komisiji za novi gozdni zakon. Zaradi neugodnih razmer v napredovanju je prestopil v medtem (1867) od upravne povsem ločeno sodno službo, bil imenovan 1871 za sodnega pristava v Kamniku, 1872 za okr. sodnika v Črnomlju, bil premeščen 1874 na Vrhniko, 1879 v Litijo, imenovan 1881 za sodnega svetnika v Novem mestu, premeščen 1886 v Lj. in 1898 upokojen kot viš. dež. sod. svetovalec. – Pl. je bil zelo izobražen, tudi dober govornik, ki se je povsod tudi v javnosti udejstvoval (kot član okr. šol. sveta v Črnomlju in cestnega odbora na Vrhniki), kažoč, kar je bilo tačas pri uradnikih redko, vedno odkrito svoje narodno mišljenje. Vneto je pospeševal slov. uradovanje pri sodiščih. Zato je bil med ustanovitelji društva »Pravnik« in sotrudnik njegovega glasila. Na vseh krajih svojega službovanja, zlasti v Beli Krajini, je marljivo zbiral narodno blago, ki je porabljeno v Štrekljevih »Slov. nar. pesmih« in v Pleteršnikovem slovarju. –Prim.: (Janko Polec), SN 1899, št. 93; Vl. Travner, Pol stol. društva »Pravnik«, 52; SP 1923, 152. Pc.

Polec, Janko: Pleško, Karel (1834–1899). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi434923/#slovenski-biografski-leksikon (5. junij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine