Slovenski biografski leksikon

Plenčič (Plenciz) Leopold pl., pravnik, r. 24. dec. 1749 na Dunaju in tam u. 14. jun. 1830. Gotovo sin Marka Antona (gl. članek!). Dovršivši študije na Dunaju, je stopil 1770 kot tajnik v službo pri dvornem maršalskem sodišču, bil kasneje magistratni svetnik, 1789 nižje-avstr. dež. svetnik, 1796 apelac. svetnik, 1803 dvorni svetnik vrh. justič. oblastva. Pri tem je v seji 13. dec. 1813 razvil program justične uredbe in zakonodaje v ilir. pokrajinah. V febr. 1814 šel kot justični organizacijski dvorni komisar v Lj. Konferenca (ministrstvo) utemeljuje predlog za imenovanje P.-a, češ da je »odlično znan po svojem temeljitem poznavanju prava, pa tudi jezika in dežele«. Preden je mogel v Iliriji kaj odločilnega ukreniti, so ga že v zač. jul. 1814 poklicali, da izvede organizacijo v Benečiji. L. 1815 je vodil posvetovanja za premembo lombardsko-beneškega sodnega reda in postal 3. jan. 1816 podpredsednik vrh. justič. oblastva, poverjen s predsedstvom samostojnega senata vrh. sodišča v Veroni. L. 1819 je bil imenovan za načelnika pravosodne sekcije drž. sveta, 1823 pa po 52-letnem službovanju za vrh. justič. predsednika. To mesto je dosegel v bivši Avstriji edini Slovenec vsaj po rojstvu. – Prim.: Maasburg, Gesch. d. Obersten Justizstelle in Wien, 74–5; Polec, Kraljestvo Ilirija, 16, 135–46, 147–50, 160, 166 do 167, 1811; Hock-Bidermann, Der österr. Staatsrath, 676. Pc.

Polec, Janko: Plenčič, Leopold, plemeniti (1749–1830). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi433812/#slovenski-biografski-leksikon (5. junij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine