Slovenski biografski leksikon

Pirc Gustav, kmetijski strokovnjak, r. 20. jun. 1859 v Škofji Loki, u. 3. maja 1923 v Bohinju. Študiral je kmetijstvo na Češkem in služboval po dovršenih študijah in kmetijski praksi kot pristav na vinarski in sadjarski šoli na Slapu pri Vipavi (1880). 1884 je postal tajnik Kmet. družbe v Lj. in drž. potovalni učitelj, 1900 družbin ravnatelj in bil 1919 upokojen ter 1921 izvoljen za družbinega predsednika. – Trudil se je za povzdigo kmetijstva na Kranjskem, zlasti za živinorejo, in vodil boj proti vražarstvu in mazaštvu pri živinozdravništvu ter skušal uvesti v vseh panogah kmetijstva sodobne moderne metode in pripomočke. Povzdignil je mlekarstvo s širjenjem mlekarskih zadrug, propagiral uporabo umetnih gnojil, se trudil za sadjarstvo, povzdigo poljskih pridelkov, za obnovo vinogradov in organiziral pri Kmet. družbi blagovni oddelek. Urejeval je K 1884–1917 in N febr. 1884–93. V obeh listih, pri N že od 1880, je objavil veliko število večjih in manjših strokovnih člankov, razprav in beležk. Kot posebne publikacije je izdal Mlekarstvo (Lj. 1884), Vrtnarstvo s posebnim ozirom na obdelovanje in oskrbovanje šolskih vrtov (Lj. 1888), polemično Odprto pismo Bohinjcem (Lj. 1901), Kmetijske razmere na Kranjskem (Lj. 1902), Določanje tolščobe v mleku (Lj. 1908), Poglavje o govedoreji na Kranjskem (Lj. 1909) in prevedel L. Steuerta spis Soseda Razumnika prašičja reja (Lj. 1905). Za Österr.-ung. Monarchie in Wort u. Bild je opisal za Kranjsko Land- u. Forstwirtschaft, Jagd u. Fischerei (1891). – Sodeloval je tudi pri drugih gospodarskih in polit. organizacijah, bil član nadzorstva Ekonoma, podpredsednik upravnega sveta Jadranske banke, član načelstva Samost. kmetske stranke in imel ponovno boje s Slov. ljudsko stranko (1901, 1923). – Prim.: Glaser III, 228; K 1921, 221; 1923, 77, 83 (sl.); 1928, 128 (sl.); 1933, 81 (sl.); 1934, 62 (sl. 58); SČ 1922, 3; SiV 1923, 59; GpL 1923, 132; J 1923, št. 109, 123; Gr 1924, 75 (sl.); KL 1933, št. 21–2. Slika: ASK 116. Pir.

Pirjevec, Avgust: Pirc, Gustav (1859–1923). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi427934/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine