Slovenski biografski leksikon

Pfeifer Viljem, politik, r. 30. avg. 1842 v Kočevju, u. 9. dec. 1917 v Krškem. Študiral je gimn. v Novem mestu in Lj., kjer je maturiral 1861. Pravne študije je prekinil, ko je podedoval po stricu posestvo v Krškem, kjer je imel v mladih letih boje z nemčurji in bil 1875 izvoljen za župana. – V drž. zbor so ga izvolile kmečke občine Novo mesto-Črnomelj-Krško 1873 kot kandidata mladoslovencev proti starostov. kandidatu Irkiču in je obdržal ta mandat do 1907. Z ostalimi mladoslov. poslanci je glasoval za Stremayrjeve cerkvenopolit. zakone, h katerim je predlagal tudi nekaj sprememb, in stopil 1876 v Hohenwartov klub, v katerem je ostal tudi še po 1893, ko so drugi že izstopili. Po prvem katol. shodu je pristopil 1893 h katol. stranki in bil odslej voljen kot njen kandidat; Slanc mu je ob tej priliki napisal polit. nekrolog (SN 1893, št. 78) in 1904 mu je SN očital, da se ne briga za vodovod in ceste na Dolenjskem in v Beli Krajini (SN 1904, št. 174). V drž. zboru je bil član raznih gospodarskih odsekov, odseka za davčno reformo (1873–9), in davčnega odseka (1885–96), brambnega (1879–96, 1899–900), odseka za vinarstvo (1891–6, 1901–7) i. dr. S številnimi interpelacijami, resolucijami in predlogi je skušal doseči za svoj volivni okraj podpore ob vremenskih nezgodah, povodnjih in požarih; trudil se je omiliti škodo, ki jo je naredila trtna uš vinorodnim krajem. Stavil je predloge in govoril za omiljenje postopanja pri izterjevanju davkov in se ponovno zavzel za dolenjsko in belokranjsko železnico (1886, 1889, 1901–6), za regulacijo Save in Krke (1901) in za cestne zadeve. Stavil je predlog za razveljavljenje vinskocarinske določbe v trgovski pogodbi z Italijo (1900) in zahteval carino na italijanska vina. – V dež. zboru kranjskem je zastopal kmečke občine Novo mesto-Kostanjevica-Krško 1877–901 in Črnomelj-Metlika 1901–7. Bil je član gospodarskega in upravnega odseka, več let član odseka za letno poročilo, finančnega in 1886 do 1887 odseka za občinsko postavo. Tudi v dež. zboru je pred vsem govoril za gospodarske potrebe dežele in svojega volilnega okraja. Načelnega polit. boja se ni udeleževal. – Prim.: Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses; Obravnave dež. zbora kranjskega; Hahn, Reichsrathsalmanach 1879/80, 175; KMD 1890, 102 s sliko; Pfeifer, Landtagsabgeordnete; Vošnjak II s sliko; Prijatelj II, 14, 72, 281, 283, 394, 476, 564; Lončar 38, 50, 145; Šuklje I, II; SN 1917, št. 282, 288; S 1917, št. 282. Slika: IS 1928, 295. Pir.

Pirjevec, Avgust: Pfeifer, Viljem (1842–1917). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi422448/#slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine