Slovenski biografski leksikon

Pevc Anton, kmetijski strokovnjak, r. 9. jan. 1885 v Tlaki, obč. Moravče, župn. Sv. Križ pri Litiji, živi kot upravitelj vlastelinstva Golubovac pri Donji Stubici. Osn. šolo je obiskoval v Gelsenkirchenu in Lj., 5 razr. gimn. v Cuorgné in v Foglizzo pri Turinu v Italiji kot novinec Don Boscovih Salezijancev. Kmetijstva se je učil v Friedlandu na Češkem, na preiskuševališču za mlekarstvo v Kleinhof-Tapianu na vzh. Pruskem in v Ladelundu na Danskem. Služboval je kot strokovnjak za mlekarstvo v Selcih nad Šk. Loko na sirarskem tečaju Švicarja Sieberja (1903), v mlekarnah v Logatcu, Trstu (Latteria Trifolium), v Hrušici in Zagorju pri Šempetru na Krasu. V Lj. je služboval kot mlekarski izvedenec pri Zadružni zvezi (1905 do 1906), postal 1911 mlekarski instruktor pri dež. odboru in po vojni pri pokrajinski upravi. 1927 je odšel na mlekarsko šolo v Škofjo Loko in bil 1929 vpokojen. Njegovo delo se tiče osobito mlekarstva in onih panog kmetijstva, ki so v neposredni zvezi z mlekarstvom, ki ga je širil organizatorično in dvignil produkcijsko tehniko. Po raznih krajih Slovenije je imel številna prosvetno-gospodarska in kmetijska predavanja, mnogo 3–10-dnevnih tečajev, predaval je o mlekarstvu na dež. mlekarski šoli na Vrhniki, na Gospodinjski šoli v Marijanišču v Lj. in na mnogih gospodinjskih tečajih po deželi. – Obj. je mnogo strokovnih člankov v raznih časopisih in časnikih, v K (od 1904), NGp (Lj. od 1905), v letih 1919–29 razen v imenovanih tudi v J, S, Dm, D, KL in v hrvaških listih: Gospodarski list, Mlijekarski list, Poljoprivredni glasnik i. dr. Sodeloval je tudi pri koledarjih, ki so bili namenjeni kmetom. Kot samostojne publikacije je izdal: Živinoreja in mlekarstvo (Lj. 1906), Mlekarstvo s črticami o živinoreji (Lj. 1911) in Sirarstvo (Gorica 1925). Pir.

Pirjevec, Avgust: Pevc, Anton (1885–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi421661/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine